European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Går ECB med vinst?

16 februari 2017

När du tänker på Europeiska centralbanken, tänker du då på en bank som försöker gå med vinst? Det är onekligen så att vi offentliggör årsbokslut där alla kan se vinsten. Men vi arbetar i själva verket mot ett helt annat mål – att säkerställa prisstabilitet i euroområdet. Tidvis går vi med vinst som en bieffekt av våra insatser och då vi är en offentlig institution kan denna vinst vara till nytta för dig.

Så hur fungerar allt detta?

Liksom andra centralbanker kommer ECB:s intäkter från en rad olika källor. Dessa sträcker sig från ränteintäkter relaterade till sedelutgivning (”seignorage”) till ränteintäkter från valutareserver, investeringar och obligationer inköpta som en del av programmet för köp av tillgångar (APP).

ECB använder en del av denna inkomst för att utföra sitt arbete, dvs. den verksamhet som den utför med syfte att upprätthålla stabila priser i euroområdet. Detta inbegriper att sköta sina lokaler och att betala personal. Arbete relaterat till ECB:s roll som tillsynsmyndighet betalas av affärsbankerna själva.

Vad händer om det blir pengar över?

En del pengar kan läggas undan för att täcka framtida förluster. Utöver det går all kvarvarande vinst för ECB till de nationella centralbankerna i euroländerna, i egenskap av aktieägare av ECB.

Centralbankerna kan spara en del av dessa pengar eller använda en del i sitt arbete, men vinster går i regel till landets regering och bidrar således till dess budget. Detta är till nytta för skattebetalare i euroområdet.

Går ECB med vinst? Does the ECB make a profit?

Vad händer om ECB går med förlust?

Nästan varje år sedan dess grundande har ECB uppgett en nettovinst men självfallet är det även möjligt för en centralbank att gå med förlust. Ifall ECB skulle rapportera en förlust skulle den i första hand använda de pengar som lagts undan tidigare år. Skulle detta inte vara tillräckligt kan ECB be de nationella centralbankerna i euroområdet att täcka den återstående förlusten med pengar från deras penningpolitiska operationer. Ytterligare belopp kan bokföras i ECB:s balansräkning och avräknas mot nettointäkter under efterföljande år.

Läs mer