European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Maakt de ECB winst?

16 februari 2017

Als u aan de Europese Centrale Bank denkt, denkt u dan aan een bank die erop uit is winst te maken? Het is zeker waar dat we een jaarrekening publiceren, waarin iedereen kan zien dat we winst maken. Maar in werkelijkheid streven we een heel ander doel na: het stabiel houden van de prijzen in het eurogebied. Als een bijeffect van dit streven maken we soms winst, en aangezien we een publieke instelling zijn, zou deze winst u ten goede kunnen komen.

Hoe werkt dat dan?

Net als andere centrale banken ontvangt de ECB inkomsten uit een aantal bronnen. Deze variëren van rentebaten op de uitgifte van bankbiljetten (ook wel ‘seigniorage-inkomsten’ of ‘muntloon’ genoemd) tot rentebaten uit deviezenreserves, beleggingen en in het kader van het programma voor de aankoop van activa aangekochte obligaties.

De ECB gebruikt een deel van deze inkomsten om haar werk te doen, namelijk de activiteiten die ze uitvoert om de prijzen in het eurogebied stabiel te houden. Hieronder vallen onder meer het beheer van de kantoren en de lonen van de medewerkers. De werkzaamheden die de ECB verricht in verband met haar rol in het bankentoezicht worden door de commerciële banken zelf betaald.

Wat gebeurt er als er geld over is?

Een deel van het geld kan opzij worden gezet om eventuele verliezen in de toekomst te dekken. Maar daarna gaat alle resterende winst van de ECB naar de nationale centrale banken van de landen van het eurogebied, de aandeelhouders van de ECB.

De centrale banken kunnen een deel van dit geld sparen of voor hun werkzaamheden gebruiken, maar de winst gaat gewoonlijk naar de overheid van het desbetreffende land, en draagt op die manier aan de begroting van dat land. Dit levert voordeel op voor de belastingbetalers in het eurogebied.

Maakt de ECB winst? Does the ECB make a profit?

En wat gebeurt er als de ECB verlies lijdt?

De ECB heeft in bijna alle jaren van haar bestaan een nettowinst geboekt, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat de centrale bank verlies lijdt. Als de ECB verlies zou lijden, zou ze allereerst het in voorgaande jaren opzij gezette geld gebruiken. Mocht dit niet genoeg zijn, dan zou de ECB de nationale centrale banken van de landen van het eurogebied kunnen vragen het resterende verlies te dekken met de inkomsten uit hun monetairbeleidstransacties. Een eventueel dan nog resterend bedrag zou in de balans van de ECB kunnen worden opgenomen en worden gedekt door eventuele in de toekomst ontvangen netto-inkomsten.

Meer informatie