European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kas EKP teenib kasumit?

16. veebruar 2017

Kas Euroopa Keskpangast mõeldakse kui pangast, mille eesmärk on teenida kasumit? EKP avaldab tõepoolest raamatupidamise aastaaruandeid, seega on kasumi olemasolu avalikkusele teada. Ometi töötab EKP hoopis teistsuguse eesmärgi täitmise nimel ehk hinnastabiilsuse säilitamiseks euroalal. Mõnikord teenib EKP oma töö kõrvaltulemina ka kasumit, ning kuna EKP on avaliku sektori asutus, toob see kasu üldisemas plaanis.

Kuidas EKP kasumit teenib?

Samamoodi kui teised keskpangad teenib EKP tulu mitmesugustest allikatest. Näiteks saab ta pangatähtede emiteerimisega seotud intressitulu ehk emissioonitulu, aga ka intressitulu välisvaluutareservidelt, investeeringutelt ja varaostukava raames ostetud võlakirjadelt.

EKP kasutab osa sellest tulust oma töö tegemiseks, st tegevuseks, mis on suunatud hinnastabiilsuse säilitamisele euroalal. See hõlmab kontori- ja personalikulusid. Töö eest, mida EKP teeb pangandusjärelevalve valdkonnas, maksavad kommertspangad.

Mis saab ülejäävast rahast?

Osa raha võidakse hoida tulevaste kahjude katmiseks. Ülejäänud osa EKP kasumist jagatakse euroala riikide keskpankadele kui EKP osanikele.

Keskpangad võivad seda raha osaliselt säästa või kasutada oma tööülesannete täitmiseks, kuid tavaliselt läheb kasum riigi valitsussektorile eelarve toetuseks. See toob kasu euroala maksumaksjatele.

Kas EKP teenib kasumit? Does the ECB make a profit?

Mis juhtub, kui tekib kahjum?

EKP on asutamisest saati peaaegu igal aastal saanud puhaskasumit, kuid loomulikult on keskpangal võimalik saada ka kahjumit. EKP kasutaks sel juhul esmajärjekorras varasematel aastatel säästetud raha. Kui sellest ei piisa, võib EKP paluda euroala riikide keskpankadel katta ülejäänud kahjum nende rahapoliitika operatsioonidest laekunud tulu arvelt. Ülejäänud kahjusumma kirjendatakse EKP bilansis ja tasaarvestatakse tulevikus saadava puhastuluga.

Muud seonduvad teemad