European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Czy EBC osiąga zyski?

16 lutego 2017

Czy Europejski Bank Centralny kojarzy się z bankiem nastawionym na osiąganie zysku? Publikujemy przecież roczne sprawozdania finansowe, w których wykazujemy zysk. Jednak naszej działalności przyświeca zupełnie inny cel: utrzymanie stabilności cen w strefie euro. Czasami osiągamy przy tym zysk, a ponieważ EBC jest instytucją publiczną, korzysta na tym całe społeczeństwo.

Jak to wygląda w praktyce?

EBC, podobnie jak inne banki centralne, czerpie dochody z wielu różnych źródeł, w tym przychodów odsetkowych z emisji banknotów (renta mennicza), rezerw walutowych, papierów inwestycyjnych i obligacji zakupionych w ramach programu skupu aktywów.

Część tych dochodów służy do finansowania działań EBC na rzecz utrzymania stabilności cen w strefie euro; obejmuje to również koszty siedziby i płac. Za prowadzenie przez EBC nadzoru bankowego płacą banki komercyjne.

Co dzieje się z pozostałą częścią zysku?

Pewna kwota może zostać przeznaczona na rezerwę na potencjalne przyszłe straty. Reszta trafia do udziałowców EBC, czyli banków centralnych krajów tworzących strefę euro.

Część tych pieniędzy banki centralne mogą odłożyć na później lub wydać na własną działalność, jednak zazwyczaj zysk trafia do budżetu państwa. Korzystają na tym podatnicy ze strefy euro.

Czy EBC osiąga zyski? Does the ECB make a profit?

A co w przypadku straty?

Od początku swojego istnienia EBC prawie rok w rok wykazywał zysk, ale oczywiście może się zdarzyć, że poniesie stratę. W takim wypadku w pierwszej kolejności sięgnie do rezerw z poprzednich lat. Jeśli to nie wystarczy, może się zwrócić do banków centralnych krajów ze strefy euro o pokrycie pozostałej kwoty z przychodów uzyskanych przez nie na własnych operacjach polityki pieniężnej. Ewentualna niepokryta strata zostanie ujęta w bilansie EBC i w następnych latach będzie odliczana od przychodów netto z dowolnego źródła.

Więcej informacji
POLECAMY TAKŻE

Pokrewne tematy