European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Реализира ли ЕЦБ печалба?

16 февруари 2017 г.

Представяте ли си Европейската централна банка като банка, която се стреми да реализира печалба? Напълно вярно е, че публикуваме годишен отчет, в който печалбата е видна за всички. Всъщност обаче ние се стремим към съвсем друга цел – да поддържаме стабилни цените в еврозоната. Понякога реализираме печалба като страничен ефект от дейността си и тъй като сме публична институция, от нея печелите Вие.

И така, как функционира всичко това?

Подобно на другите централни банки и ЕЦБ има приходи от редица източници. Те се простират от приходите от лихви, свързани с емитирането на банкноти („емисионен доход“), до приходи от лихви по резервите в чуждестранна валута, инвестиции и ценни книжа, придобити в рамките на програмата за закупуване на активи.

Част от тези приходи ЕЦБ използва, за да си върши работата, т.е. за дейностите, които извършва за поддържане на ценова стабилност в еврозоната. Тук се включват офисните разходи и заплащането на служителите. Дейностите, свързани с ролята на ЕЦБ в банковия надзор се заплащат от самите търговски банки.

Какво се случва, ако останат пари?

Може известно количество пари да бъде заделено за покриване на евентуални бъдещи загуби. След това обаче цялата оставаща печалба на ЕЦБ отива в националните централни банки на държавите от еврозоната, тъй като те са собствениците на дялове в ЕЦБ.

Може централните банки да спестят част от тези пари, или да ги използват в работата си, но обикновено печалбите отиват при правителството на държавата и влизат в бюджета. Така печелят всички данъкоплатци в еврозоната.

Реализира ли ЕЦБ печалба? Does the ECB make a profit?

А какво се случва, ако ЕЦБ регистрира загуба?

Почти всяка година от създаването си ЕЦБ отчита нетна печалба, но е възможно, разбира се, централна банка да отчете и загуба. Ако ЕЦБ регистрира загуба, тя най-напред ще използва заделените от предишни години пари. Ако те не са достатъчни, възможно е да помоли националните централни банки на държавите от еврозоната да покрият остатъка от загубата от приходите от своите операции по паричната политика. Остатъкът може да бъде записан в баланса на ЕЦБ и да се компенсира от бъдещи нетни приходи.

Повече информация
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация