European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Ali ECB ustvarja dobiček?

16. februar 2017

Ali imate, ko pomislite na ECB, pred očmi banko, katere cilj je ustvarjati dobiček? Vsekakor drži, da objavljamo letne računovodske izkaze, torej je dobiček vsem na očeh. Toda v resnici zasledujemo povsem drugačen cilj, namreč ohranjati cene v euroobmočju stabilne. Včasih ustvarimo dobiček kot stranski proizvod naših dejavnosti – in ker smo javna ustanova, gre ta dobiček lahko v vašo korist.

Kako torej deluje?

Enako kot druge centralne banke tudi ECB ustvarja prihodke iz številnih različnih virov. Ti segajo od obrestnih prihodkov v zvezi z izdajanjem bankovcev, imenovanih »seigniorage«, do obrestnih prihodkov od deviznih rezerv, naložb in obveznic, kupljenih v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev.

Nekaj teh prihodkov ECB porabi za to, da lahko opravlja svoje delo, torej za dejavnosti, ki jih izvaja s ciljem ohranjanja cenovne stabilnosti v euroobmočju. Sem na primer sodijo stroški za poslovne prostore in sredstva za zaposlene. Po drugi strani pa za delo, ki ga ECB opravlja na področju bančnega nadzora, plačujejo poslovne banke same.

Kaj se zgodi, če kaj denarja ostane?

Nekaj denarja damo na stran za kritje morebitnih izgub v prihodnosti. Ves dobiček, ki ostane zatem, prejmejo nacionalne centralne banke držav euroobmočja kot delničarke ECB.

Centralne banke včasih nekaj tega denarja prihranijo ali ga porabijo za svoje delo, vseeno pa dobiček navadno posredujejo vladi svoje države, s čimer prispevajo v državni proračun. Od tega imajo neposredne koristi davkoplačevalci v euroobmočju

Ali ECB ustvarja dobiček? Does the ECB make a profit?

Kaj pa, če ECB ustvari izgubo?

Skoraj vsako leto od svoje ustanovitve je ECB ustvarila čisti dobiček, čeprav je seveda mogoče, da centralna banka ustvari tudi izgubo. Če bi ECB zabeležila izgubo, bi najprej porabila denar, ki ga je dala na stran v prejšnjih letih. Če to ne bi zadoščalo, bi od nacionalnih centralnih bank držav euroobmočja lahko zahtevala, da preostalo izgubo pokrijejo s prihodki iz svojih operacij denarne politike. Morebiten nadaljnji znesek izgube se lahko zabeleži v bilanci stanja ECB in pokrije z neto prihodki, prejetimi v prihodnosti.