Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Как могат новите технологии да променят из основи финансовите пазари?

19 април 2017 г.

Една нова технология предизвиква вълнение на финансовите пазари. Въпреки че наименованието ѝ – технология на разпределените регистри (distributed ledger technology, DLT) – навярно звучи технически, се твърди че тя има потенциала напълно да промени начина на функциониране на финансовите пазари и банковото дело. И така, какво точно представлява тази технология и защо е важна за централните банки като ЕЦБ?

Какво представлява технологията на разпределените регистри?

DLT е инструмент за записване на собственост, например на парични средства или на активи – да речем, на имоти. В днешно време когато банките извършват транзакции, т.е. когато се сменя собствеността върху парични средства или финансови активи, те използват централизирани системи, които често са управлявани от централните банки. Банките записват своите транзакции в локални бази данни, които се актуализират, след като съответната транзакция бъде реализирана в централизираната система.

Разпределените регистри от друга страна са база данни за транзакции, която се съхранява в мрежа от множество компютри, а не на едно централно място. Обикновено всички членове на мрежата могат да четат тази информация и, в зависимост от правата, които притежават, да я допълват.

Най-разпространеният вид технология на разпределените регистри се нарича блокова верига (blockchain). Наименованието ѝ произлиза от факта, че транзакциите се групират в блокове, които се свързват в хронологичен ред и образуват верига. Цялата верига е защитена от сложни математически алгоритми, които имат за цел да осигурят целостта и сигурността на данните. Тази верига представлява пълен запис на всички транзакции, включени в базата данни.

Какви са потенциалните предимства на тази технология?

Тъй като алгоритмите защитават така добре сигурността на данните, а членовете на мрежата обикновено разбират за всички правени промени, е възможно тази технология значително да затрудни извършването на финансови измами.

Освен това автоматизираното съхраняване на данни може да повиши ефективността, като елиминира възможностите за човешка грешка, и да доведе до опростяване на иначе много сложни процеси.

Някои стигат дотам да твърдят, че DLT може да промени из основи начина на функциониране на финансовите пазари, елиминирайки посредниците. Възможно е например вече да не се налага плащанията между банките да преминават през посредници и/или платежни системи. Има и такива, които смятат, че дори частните плащания, които в момента преминават през банката на извършващия плащането и банката на получаващия го, ще бъдат възможни без въобще да се намесват банки, тъй като лицата могат да бъдат пряко свързани в споделената база данни.

Други считат, че това едва ли ще се случи, тъй като вероятно винаги ще има нужда централизирани органи да изпълняват определени функции по наблюдението и запазването на цялостната стабилност на финансовата система.

Защо ЕЦБ проявява интерес към тази технология?

Една от основните задачи на ЕЦБ е да осигурява безопасното и ефективно изпълнение на транзакциите навсякъде в еврозоната. Част от тази задача е да наблюдаваме внимателно как се извършват плащанията и чрез какви системи. ЕЦБ е привърженик на иновациите, ако са безопасни и ефективни и ако предоставят еднакви възможности на всички в Европа.

Наред с това самата ЕЦБ поддържа редица системи за прехвърляне на пари и активи в Европа. Ние искаме тези системи да бъдат възможно най-ефективни, затова с напредването на технологиите търсим начини да ги подобрим, като същевременно осигуряваме надеждността им.

Поради тези две причини винаги следим новостите в развитието на технологиите, които биха могли да окажат влияние върху начина на извършване на транзакциите.

Но макар технологията на разпределените регистри да предлага редица интересни възможности за в бъдеще, тя все още е сравнително нова и недостатъчно зряла, за да мислим за нейното използване в собствените ни системи, които са опората на европейския финансов сектор. А когато частният сектор експериментира с прилагането на тази технология, искаме да сме сигурни, че основаващите се на нея нови продукти и услуги не нарушават сигурността на транзакциите, така че да можете да бъдете уверени, че Вашите пари и финансови активи са в безопасност при прехвърлянето им от едно място на друго.

Повече информация