Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kā jauna tehnoloģija var pārveidot finanšu tirgus?

19.04.2017.

Finanšu tirgos sevi pārliecinoši piesaka jauna tehnoloģija. Un, lai gan varbūt tās nosaukums – sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija (distributed ledger technology; DLT) – izklausās ļoti tehnisks, daži uzskata, ka šī tehnoloģija varētu pilnībā mainīt veidu, kā darbojas finanšu tirgi un bankas. Tātad – ko īsti tā ietver un kāpēc tā ir būtiska centrālajām bankām, piemēram, ECB?

Kas ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija?

Sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija ir rīks, kas ļauj fiksēt īpašumtiesības – tās var būt, piemēram, īpašumtiesības uz naudas līdzekļiem vai aktīviem (piemēram, īpašumiem). Mūsdienās, kad bankas veic darījumus, proti, kad īpašumtiesības uz naudas līdzekļiem vai finanšu aktīviem tiek nodotas no personas personai, tas notiek ar centralizētu sistēmu palīdzību. Bankas reģistrē savus darījumus vietējās datubāzēs, kuras pēc tam, kad darījums veikts centralizētajā sistēmā, tiek aktualizētas.

Savukārt sadalītā virsgrāmata ir darījumu datubāze, kurai nav viena centralizēta atrašanās vieta, bet kura izvietota daudzu datoru tīklā. Parasti visi tīkla dalībnieki var lasīt tajā ietverto informāciju, bet pievienot informāciju iespējams atkarībā no attiecīgajam lietotājam piešķirtajām atļaujām.

Visbiežāk sastopamais DLT veids ir blokķēde (blockchain). Nosaukums atspoguļo to, ka darījumi tiek grupēti, veidojot blokus, kuri tiek savienoti hronoloģiskā secībā, veidojot ķēdi. Visu šo ķēdi aizsargā sarežģīts matemātisks algoritms, kam jānodrošina datu integritāte un drošība. Šajā ķēdē fiksēta visaptveroša informācija par visiem datubāzē ietvertajiem darījumiem.

Kādas ir potenciālās priekšrocības?

Tā kā datu drošību nodrošina algoritms, kā arī tāpēc, ka, tīkla dalībnieki parasti var konstatēt ierakstos izdarītās pārmaiņas, šī tehnoloģija varētu padarīt sarežģītāku krāpniecisku darījumu veikšanu.

Ieguvums varētu būt arī efektivitātes ziņā, jo šādi tiek nodrošināta automatizēta uzskaite, tādējādi potenciāli novēršot cilvēka pieļautu kļūdu iespēju un vienkāršojot procesu, kas citādi var būt ļoti komplicēts.

Daži pat uzskata, ka DLT varētu pašos pamatos mainīt veidu, kā darbojas finanšu tirgi, izslēdzot no spēles starpniekus. Piemēram, maksājumi starp bankām, iespējams, vairs nebūtu jāveic ar starpnieku un/vai maksājumu sistēmu palīdzību. Pastāv viedoklis, ka pat jūsu privātie maksājumi – kuros pašlaik iesaistīta gan jūsu banka, gan maksājuma saņēmēja banka, – varētu notikt vispār bez bankas līdzdalības, jo cilvēki būtu tiešā veidā savienoti ar kopējo datubāzi.

Pēc citu domām tas diez vai kādreiz kļūs par realitāti, jo, visticamāk, vienmēr būs vajadzība pēc centralizētām iestādēm, kam uzticēta noteiktu funkciju veikšana, piemēram, visas finanšu sistēmas stabilitātes monitorēšana un nodrošināšana.

Kāpēc ECB interesējas par šo tehnoloģiju?

Viens no ECB galvenajiem mērķiem ir nodrošināt, lai darījumus visā euro zonā būtu iespējams veikt droši un efektīvi. Īstenojot šo mērķi, mēs rūpīgi monitorējam to, kā tiek veikti maksājumi un kādas sistēmas tiek izmantotas to veikšanai. ECB atbalsta inovācijas, ja jaunās tehnoloģijas ir drošas un efektīvas un ja tās ikvienam Eiropā paver vienādas iespējas.

Turklāt ECB pati uztur vairākas sistēmas, ar kuru palīdzību notiek naudas līdzekļu un aktīvu aprite starp Eiropas valstīm. Mēs vēlamies, lai šīs sistēmas būtu iespējami efektīvas. Šā iemesla dēļ arī mēs meklējam veidus, kā tās uzlabot, vienlaikus, tehnoloģijām attīstoties, gādājot par to drošību.

Šo divu iemeslu dēļ mēs vienmēr uzmanīgi sekojam tādu tehnoloģiju attīstībai, kas varētu ietekmēt veidu, kā tiek veikti darījumi.

Taču, lai gan DLT ietver virkni interesantu nākotnes iespēju, tā joprojām ir relatīvi jauna tehnoloģija un vēl nav tik pamatīgi izstrādāta, lai mēs apsvērtu tās izmantošanu savās sistēmās, kas veido Eiropas finanšu sistēmas mugurkaulu. Un attiecībā uz privātajā sektorā notiekošajiem eksperimentiem ar šo tehnoloģiju mēs vēlamies būt pārliecināti, ka jebkādi jauni uz DLT balstīti pakalpojumi un produkti neapdraud drošu darījumu plūsmu, – lai ikviens no jums varētu paļauties uz to, ka jūsu nauda un aktīvi pārvietošanās procesā ir neapdraudēti un droši.

Lasīt vairāk
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām