SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvordan kan ny teknologi ændre de finansielle markeder?

19. april 2017

En ny teknologi får konsekvenser på de finansielle markeder. Og selvom navnet – distributed ledger-teknologi eller DLT – kan lyde teknisk, mener nogle, at den har potentiale til fuldkommen at ændre den måde, de finansielle markeder og banksektoren fungerer på. Så hvad er DLT helt nøjagtig, og hvorfor er den vigtig for centralbanker som ECB?

Hvad er distributed ledger-teknologi?

Distributed ledger-teknologi er et værktøj, der anvendes til at registrere ejerskab – fx ejerskab over penge eller aktiver såsom fast ejendom. Når banker foretager transaktioner – dvs. når ejerskabet over penge eller finansielle aktiver skifter hænder – gør de det i dag via centraliserede systemer, som ofte varetages af centralbanker. Bankerne holder styr på deres transaktioner i lokale databaser, som opdateres i det centraliserede system, efter at transaktionen har fundet sted.

En distributed ledger derimod er en database over transaktioner, som er spredt ud over et netværk af mange computere, frem for at være gemt ét centralt sted. Alle medlemmer af netværket kan normalt se oplysningerne og – alt efter deres adgangsrettigheder – føje mere til.

Den mest almindelige form for DLT kaldes blockchain. Navnet kommer af, at transaktionerne grupperes i blokke, som knyttes til hinanden i kronologisk rækkefølge, så de udgør en kæde. Hele kæden er beskyttet af komplekse matematiske algoritmer, som skal beskytte dataenes integritet og sikkerhed. Kæden udgør den samlede registrering af alle transaktioner i databasen.

Hvad er de potentielle fordele?

Fordi algoritmerne i så høj grad beskytter dataene, og fordi medlemmerne af netværket normalt kan se, hvis der foretages en ændring af registreringen, kan denne teknologi gøre det sværere at svindle med transaktioner.

Den kan også give effektivitetsgevinster, fordi registreringen kan foretages automatisk, hvormed risikoen for menneskefejl elimineres, og den ellers meget komplicerede proces forenkles.

Nogle går så vidt som til at sige, at DLT fundamentalt kan ændre den måde, de finansielle markeder fungerer på, fordi mellemmanden fjernes. Det kan for eksempel føre til, at betalinger mellem banker ikke længere behøver at gå gennem formidlere og/eller betalingssystemer. Nogle mener også, at selv private betalinger – som i øjeblikket går gennem både din egen bank og den bank, som beløbsmodtageren benytter – kan foretages uden overhovedet at involvere din bank, fordi enkeltpersoner vil kunne knyttes direkte til den fælles database.

Andre mener dog, at dette er usandsynligt, da der formentlig altid vil være behov for centrale myndigheder til at udføre visse funktioner såsom overvågning og sikring af det finansielle systems overordnede stabilitet.

Hvorfor er ECB interesseret i denne teknologi?

Ét af ECB's primære mål er at sikre, at transaktioner kan foretages sikkert og effektivt i hele euroområdet. Som en del af dette mål overvåger vi nøje, hvordan betalinger foretages, samt de systemer, der anvendes til at foretage dem. ECB støtter innovation, hvis den giver en sikker og effektiv udvikling, der giver alle i Europa samme muligheder.

Derudover varetager ECB selv en række systemer, der hjælper med at flytte penge og aktiver rundt i Europa. Disse systemer skal være så effektive som muligt, og derfor leder vi også efter måder at forbedre dem på, dog således at pålideligheden stadig sikres, i takt med at teknologien udvikles.

Af disse to årsager holder vi os altid ajour med ny teknologi, der kan have indflydelse på den måde, transaktioner foretages på.

Selvom DLT indebærer en række spændende muligheder for fremtiden, er det dog stadig en relativt ny teknologi, som endnu ikke er tilstrækkeligt moden til, at vi kan overveje at anvende den i vores egne systemer, som udgør rygraden i Europas finansielle sektor. Men når den private sektor eksperimenterer med teknologien, vil vi gerne sikre os, at eventuelle nye tjenester og produkter baseret på DLT ikke kompromitterer den sikre transaktionsstrøm. Du skal kunne stole på, at dine penge og dine finansielle aktiver er sikre, når de flyttes fra ét sted til et andet.