Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miten uusi teknologia muuttaa rahoitusmarkkinoita?

19.4.2017

Uusi lohkoketjuteknologia ravistelee rahoitusmarkkinoiden rakenteita. Joidenkin arvioiden mukaan se voi mullistaa täysin rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan toimintamallit. Miten uusi teknologia toimii ja miksi se kiinnostaa EKP:tä ja muita keskuspankkeja?

Mitä lohkoketjuteknologia tarkoittaa ja miten se toimii?

Lohkoketjuteknologiassa hyödynnetään hajautettua tietokantaa, joka toimii tilikirjan tavoin. Pankit voivat kirjata hajautettuun tilikirjaan transaktioita, kuten rahan tai rahoitusvarojen omistusoikeuksien siirtoja. Tällä hetkellä pankit käyttävät keskitettyjä, yleensä keskuspankkien ylläpitämiä järjestelmiä ja tallentavat siirtotiedot omiin paikallisiin tietokantoihinsa sen jälkeen, kun siirto on toteutettu keskitetyssä järjestelmässä.

Lohkoketjuteknologiaa käytettäessä tiedot kuitenkin tallennetaan ympäri verkkoa eri palvelimille. Tietoja ei siis keskitetä yhteen paikkaan. Yleensä kaikki verkon jäsenet voivat lukea hajautetun tilikirjan tietoja ja käyttöoikeuksista riippuen myös lisätä uusia lohkoja.

Omistusoikeuksien siirroista muodostuvat lohkot kirjataan aikajärjestyksessä ketjuksi. Ketjun tietojen eheys ja suojaus varmistetaan monimutkaisilla matemaattisilla algoritmeilla. Ketjuun on tallennettu kaikki tietokannassa tehdyt siirrot.

Mitä etuja lohkoketjuteknologia voi tarjota?

Lohkoketjuteknologia voi tehdä omistusoikeuksien siirtojen väärentämisestä hyvin vaikeaa, sillä tiedot on suojattu erittäin monimutkaisilla algoritmeilla, ja yleensä kaikki verkon jäsenet näkevät, jos ketjun tietoja yritetään muuttaa.

Teknologia voi myös tehostaa siirtoja, sillä tietojen tallennuksen automatisointi poistaa inhimilliset virheet ja yksinkertaistaa muutoin hyvin monimutkaisia prosesseja.

Yhden näkemyksen mukaan lohkoketjuteknologia voisi mullistaa rahoitusmarkkinoiden toiminnan täysin tekemällä välittäjät tarpeettomiksi. Esimerkiksi pankkien väliset maksut voitaisiin tehdä suoraan ilman välittäjiä ja/tai maksujärjestelmiä. Teknologia voitaisiin ulottaa myös yksityishenkilöiden välisiin maksuihin. Maksajan pankki ja maksunsaajan pankki kävisivät tarpeettomiksi maksun välittäjinä, jos sekä maksajalla että maksun saajalla olisi suora yhteys jaettuun tietokantaan.

Toisen näkemyksen mukaan viranomaisia tarvittaisiin kuitenkin edelleen rahoitusjärjestelmän vakauden valvomiseksi ja turvaamiseksi.

Miksi EKP on kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta?

Yksi EKP:n keskeisistä tavoitteista on varmistaa euroalueella tehtävien maksujen tehokkuus ja turvallisuus. Näin ollen EKP seuraa tiiviisti käytettäviä maksutapoja ja ‑järjestelmiä ja tukee uusia maksuinnovaatioita, jos ne ovat turvallisia ja tehokkaita ja hyödyttävät tasapuolisesti kaikkia eurooppalaisia.

EKP myös ylläpitää järjestelmiä, joiden avulla rahaa ja rahoitusvaroja voidaan välittää Euroopassa. Se pyrkii parantamaan niitä ja niiden luotettavuutta teknologian kehittyessä. Lue lisää EKP:n ja eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurista ja maksujärjestelmistä (englanniksi).

Vaikka lohkoketjuteknologia voi tarjota tulevaisuudessa mielenkiintoisia mahdollisuuksia, teknologia on verrattain uutta ja vielä kehitysvaiheessa. Sen käyttö ei ole vielä ajankohtaista EKP:n ja eurojärjestelmän maksujärjestelmissä, jotka muodostavat Euroopan rahoitussektorin tukirangan. EKP haluaa kuitenkin varmistaa, että yksityisen sektorin käyttämät uudet lohkoketjuteknologiaan perustuvat maksujärjestelmäpalvelut ja -tuotteet ovat luotettavia, jotta rahan ja rahoitusvarojen siirtäminen on turvallista.