Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Hur kan ny teknik förändra de finansiella marknaderna?

19 april 2017

Det finns en ny teknik som får återverkningar på finansmarknaderna. Namnet – distribuerad databasteknik (distributed ledger technology), eller DLT – kan låta tekniskt, men det finns de som säger att denna teknik har potential att fullständigt förändra det sätt på vilket de finansiella marknaderna och bankerna arbetar. Så vad exakt är denna teknik och varför är den viktig för centralbanker som ECB?

Vad är distribuerad databasteknik?

Distribuerad databasteknik är ett verktyg för att registrera ägande – det kan t.ex. röra sig om äganderätt till pengar eller tillgångar, t.ex. fastigheter. I dagsläget är det så att när banker gör transaktioner, dvs. när pengar eller finansiella tillgångar byter ägare, görs detta via centraliserade system som ofta drivs av centralbanker. Bankerna följer upp sina transaktioner i lokala databaser, som uppdateras när transaktionen har gjorts i det centraliserade systemet.

En s.k. distribuerad databas är, å andra sidan, en databas över transaktioner som sprids inom ett nätverk av många datorer i stället för att lagras på ett centralt ställe. Vanligtvis kan samtliga medlemmar i nätverket läsa och, beroende på tillstånd, lägga till information.

Den vanligaste typen av DLT kallas blockkedja (blockchain). Namnet bygger på att transaktioner grupperas tillsammans i block, vilka därefter läggs till varandra i kronologisk ordning och bildar en kedja. Hela kedjan skyddas av komplexa matematiska algoritmer, vars syfte är att säkerställa uppgifternas integritet och säkerhet. Denna kedja är en komplett lista över alla transaktioner i databasen.

Vilka potentiella fördelar har detta?

Med tanke på att algoritmerna håller uppgifterna så säkra, samt att medlemmarna i nätverket vanligtvis kan se om en ändring görs i listan, torde denna teknik göra förfalskade transaktioner svårare.

Den kan också ge effektivitetsvinster i och med att registerhållning kan automatiseras och på så vis undanröja fel som beror på den mänskliga faktorn samt förenkla i övrigt mycket komplicerade förfaranden.

Det finns t.o.m. de som säger att DLT skulle kunna förändra hur de finansiella marknaderna arbetar i grunden genom att eliminera mellanled. Det skulle kunna bli så att betalningar mellan banker inte längre måste gå via intermediärer eller betalningssystem. Vissa tror t.o.m. att dina privata betalningar, som i nuläget går både via din bank och den persons bank till vilken du betalar, skulle kunna göras utan att alls blanda in din bank eftersom individer skulle kunna knytas direkt till den gemensamma databasen.

Andra ser detta som osannolikt eftersom centrala myndigheter troligen alltid kommer att ha behov av att utföra vissa funktioner, t.ex. att övervaka och skydda det finansiella systemets allmänna stabilitet.

Varför är ECB intresserad av den här tekniken?

En av ECB:s viktigaste uppgifter är att säkerställa att transaktioner kan göras säkert och effektivt i hela euroområdet. Som en del av denna uppgift granskar vi noga hur betalningar görs och i vilka system. ECB ställer sig positiv till innovation om den är säker och effektiv och skapar samma möjligheter för alla i Europa.

Dessutom driver ECB ett antal system som hjälper till att flytta runt pengar och tillgångar i Europa. Vi vill att dessa system ska vara så effektiva som möjligt och därför försöker vi hitta förbättringar samtidigt som vi vill säkerställa tillförlitligheten när tekniken går framåt.

Av dessa båda skäl vill vi alltid hålla oss ajour med teknisk utveckling som skulle kunna påverka hur transaktioner görs.

Även om DLT erbjuder en mängd intressanta möjligheter för framtiden är det fortfarande en relativt ny teknik som ännu inte är tillräckligt beprövad för att användas i våra egna system, vilka utgör ryggraden i Europas finansiella sektor. Så när den privata sektorn experimenterar med den nya tekniken vill vi att du ska kunna vara säker på att nya tjänster och produkter som baseras på DLT inte äventyrar ett säkert transaktionsflöde. Du ska kunna vara säker på att dina pengar och finansiella tillgångar är säkra och trygga när de flyttas från en plats till en annan.