Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Jak nowa technologia może odmienić rynki finansowe?

19 kwietnia 2017

Na rynkach finansowych coraz więcej mówi się o technologii rozproszonych rejestrów. Niektórzy twierdzą, że może ona zrewolucjonizować działanie tych rynków i systemu bankowego. Wyjaśniamy, na czym ta technologia polega i dlaczego jest ważna dla EBC i innych banków centralnych.

Co to jest technologia rozproszonych rejestrów?

Technologia DLT (ang. distributed ledger technology) służy do ewidencji własności aktywów. Obecnie każda transakcja zawierana przez bank komercyjny, w wyniku której następuje przekazanie własności np. pieniędzy lub aktywów finansowych, musi przejść przez scentralizowany system (operatorami takich systemów często są banki centralne). Banki komercyjne prowadzą wykaz obsługiwanych przez siebie operacji w lokalnej bazie danych, aktualizowanej po zakończeniu transakcji w systemie centralnym.

Natomiast rejestr rozproszony to baza danych transakcyjnych, która nie znajduje się w jednym miejscu, lecz jest rozłożona między wiele komputerów połączonych w sieć. Zwykle wszyscy członkowie tej sieci mogą odczytywać zapisane informacje, a także – w zależności od uprawnień – dodawać nowe.

Najpowszechniejszy typ technologii DLT nosi nazwę blockchain, dosłownie „łańcuch bloków”. Transakcje są grupowane w bloki, które następnie łączą się ze sobą w kolejności chronologicznej, tworząc łańcuch. Całość jest chroniona przez złożone algorytmy matematyczne, gwarantujące nienaruszalność i bezpieczeństwo danych. Łańcuch stanowi pełną ewidencję wszystkich zarejestrowanych transakcji.

Jakie korzyści może przynieść technologia DLT?

Ponieważ dzięki algorytmom dane są bezpieczne, a także dlatego, że zmiany zapisanych informacji są zwykle widoczne dla członków sieci, ta technologia może utrudnić fałszowanie danych transakcyjnych.

Pozwoli także zwiększyć efektywność dzięki automatyzacji prowadzenia rejestrów, potencjalnie eliminującej błędy ludzkie i prowadzącej do uproszczenia złożonych procesów.

Twierdzi się nawet, że technologia DLT może całkowicie wyeliminować funkcję pośredniczącą i w ten sposób kompletnie zmienić sposób działania rynków finansowych. Na przykład płatności między bankami nie musiałyby już przechodzić przez pośredników lub systemy płatności. Niektórzy sądzą, że nawet płatności osobiste – obecnie obsługiwane przez dwa banki: nadawcy i odbiorcy – mogłyby odbywać się bez udziału banków, gdyż osoby fizyczne także miałyby bezpośrednie połączenie ze wspólną bazą danych.

Inni uważają to jednak za mało prawdopodobne, gdyż zawsze będzie potrzebny organ centralny odpowiedzialny np. za monitorowanie i ochronę ogólnej stabilności systemu finansowego.

Dlaczego EBC interesuje się nową technologią?

Jednym z najważniejszych zadań EBC jest dbanie o możliwość bezpiecznego i sprawnego zawierania transakcji w całej strefie euro. W tym celu uważnie obserwuje on, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi dokonuje się płatności. EBC wspiera innowacyjne rozwiązania, jeśli są one bezpieczne i skuteczne oraz dają takie same możliwości wszystkim Europejczykom.

Ponadto EBC sam prowadzi różne systemy, które pomagają przesyłać pieniądze i inne aktywa w obrębie całej Europy. Zależy mu na tym, żeby te systemy były jak najwydajniejsze, więc zawsze szuka możliwości ich ulepszenia, choć na pierwszym miejscu stawia niezawodność.

Z tych dwóch powodów EBC uważnie obserwuje rozwój technologii, które mogłyby wpłynąć na sposób zawierania transakcji finansowych.

Choć jednak technologia DLT otwiera różne ciekawe możliwości, wciąż jest stosunkowo młoda i nie dość rozwinięta, żeby rozważać zastosowanie jej w systemach EBC, stanowiących szkielet europejskiego sektora finansowego. EBC uważnie obserwuje też nowe rozwiązania wypróbowywane przez sektor prywatny i sprawdza, czy usługi i produkty oparte na technologii DLT nie zagrażają bezpieczeństwu transakcji, tak aby przepływ pieniędzy i aktywów finansowych mógł nadal odbywać się bezpiecznie.

Więcej informacji