Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Hoe kan nieuwe technologie de financiële markten veranderen?

19 april 2017

Een nieuwe technologie maakt opgang op de financiële markten. De naam ervan – distributed ledger technology (DLT) – klinkt nogal technisch, maar er wordt gezegd dat deze technologie de manier waarop de financiële markten en de bankensector functioneren, totaal zou kunnen veranderen. Dus wat is DLT precies en waarom is dit belangrijk voor centrale banken als de ECB?

Wat is distributed ledger technology?

Distributed ledger technology is een instrument voor het vastleggen van eigendom, bijvoorbeeld het eigendom van geld of activa (zoals onroerend goed). Tegenwoordig is het zo dat wanneer banken transacties verrichten (d.w.z. wanneer het eigendom van geld of financiële activa in andere handen overgaat), ze dat doen via gecentraliseerde systemen, die vaak worden beheerd door centrale banken. Banken volgen hun transacties in lokale databases, die worden geüpdatet nadat de transactie in het gecentraliseerde systeem heeft plaatsgevonden.

Een ‘distributed ledger’ (lettelijk: gedeeld grootboek) daarentegen is een database van transacties die over een netwerk van vele computers is verspreid, in plaats van opgeslagen op één gecentraliseerde locatie. Doorgaans hebben alle leden van het netwerk toegang tot de informatie. Tevens kunnen ze, mits ze schrijfrechten hebben, informatie daaraan toevoegen.

Het meest voorkomende type DLT heet ‘blockchain’. De naam is afgeleid van het feit dat de transacties worden samengebundeld tot een blok, en die blokken worden in chronologische volgorde met elkaar verbonden om zo een keten te vormen. De hele keten wordt beschermd door complexe wiskundige algoritmen die tot doel hebben de integriteit en veiligheid van de gegevens te waarborgen. Deze keten vormt de totale registratie van alle transacties die in de database zijn opgenomen.

Wat zijn de mogelijke voordelen?

Gezien het feit dat de algoritmen de gegevens zo goed beveiligen, en ook omdat de leden van het netwerk gewoonlijk kunnen zien of er een verandering in de registratie is aangebracht, kan deze technologie fraude met transacties moeilijker maken.

Deze technologie kan ook efficiëntiewinst opleveren aangezien het registreren geautomatiseerd plaatsvindt, waardoor de kans op menselijke fouten wordt weggenomen en wat anders een zeer complex proces kan zijn, wordt vereenvoudigd.

Sommigen beweren al dat DLT de manier waarop financiële markten functioneren fundamenteel zou kunnen veranderen doordat er geen tussenschakel meer nodig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat betalingen tussen banken niet langer verricht hoeven te worden via intermediairs en/of betalingssystemen. Er zijn er ook die denken dat zelfs uw privébetalingen, die momenteel verlopen via zowel uw bank als de bank van de persoon naar wie u geld overmaakt, mogelijk worden zonder tussenkomst van uw bank, omdat particulieren direct met de gedeelde database verbinding zouden kunnen maken.

Anderen zien dit echter weer als onwaarschijnlijk, omdat het vermoedelijk altijd nodig zal zijn dat centrale autoriteiten bepaalde functies blijven verrichten, zoals het monitoren en waarborgen van de algehele stabiliteit van het financiële stelsel.

Waarom is de ECB in deze nieuwe technologie geïnteresseerd?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de ECB is ervoor te zorgen dat transacties overal in het eurogebied veilig en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Daarom monitoren we zowel hoe betalingen worden verricht als de systemen waarmee dat gebeurt. De ECB ondersteunt innovatie als de ontwikkelingen veilig en efficiënt zijn en iedereen in Europa dezelfde mogelijkheden bieden.

Daarnaast beheert de ECB zelf een aantal systemen die het geld- en activaverkeer in Europa ondersteunen. We willen dat deze systemen zo efficiënt mogelijk zijn, en daarom zijn we ook op zoek naar mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen. Tegelijk mag technologische vooruitgang niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid.

Om deze twee redenen houden we technologische ontwikkelingen in de gaten die van invloed zouden kunnen zijn op de wijze waarop transacties worden verricht.

Hoewel DLT een aantal interessante mogelijkheden voor de toekomst biedt, is het nog steeds een betrekkelijk nieuwe en nog niet volledig ontwikkelde technologie. Daarom overwegen we nog niet deze te gebruiken in onze eigen systemen, die de ruggengraat vormen van de financiële sector van Europa. En zolang de private sector met de technologie experimenteert, willen we er zeker van zijn dat nieuwe op DLT gebaseerde diensten en producten de veilige stroom van transacties niet verstoren, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw geld en financiële activa veilig zijn als ze van de ene plaats naar de andere worden overgebracht.

Meer informatie