Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kuidas võiks uus tehnoloogia muuta finantsturge?

19. aprill 2017

Finantsturgudel lööb laineid uus tehnoloogia. Ehkki selle nimi – avaliku kontoraamatu tehnoloogia (mõnikord nimetatakse ka jaotatud tehinguregistri tehnoloogiaks) – võib kõlada tehniliselt, arvavad mõned, et see võib täielikult muuta seda, kuidas finantsturud ja pangad töötavad. Mis see siis täpsemalt on ja miks on see oluline keskpankade ja näiteks EKP jaoks?

Mis on avaliku kontoraamatu tehnoloogia?

Avaliku kontoraamatu tehnoloogia on vahend, mis võimaldab registreerida näiteks raha või vara – nagu kinnisvara – omandiõigust. Praegu tehakse pangatehinguid – mis tähendab raha või finantsvara omandiõiguse üleminekut – kesksete süsteemide kaudu, mida juhivad sageli keskpangad. Pangad registreerivad oma tehingud kohalikus andmebaasis, mida uuendatakse siis, kui tehing on keskses süsteemis tehtud.

Seevastu avalik kontoraamat on tehingute hajutatud andmebaas, mida ei säilitata keskses asukohas, vaid mille koopiat hoitakse paljusid arvuteid ühendavas võrgus. Tavaliselt saavad kõik võrgu liikmed andmebaasis olevat informatsiooni lugeda ja olenevalt nende õigustest seda ka lisada.

Kõige tavalisemat avaliku kontoraamatu liiki nimetatakse plokiahelaks. See nimi tuleneb asjaolust, et tehingud rühmitatakse plokkideks, mis liidetakse üksteisega kronoloogilises järjestuses, nii et moodustub plokiahel. Kogu ahel on kaitstud keeruliste matemaatiliste algoritmidega, mille eesmärk on tagada andmete terviklikkus ja turvalisus. Ahel on seega kõikide andmebaasis sisalduvate tehingute täielik salvestis.

Mis on selle tehnoloogia võimalikud eelised?

Kuna tänu algoritmidele on andmed väga turvaliselt kaitstud ja kuna võrgu liikmed tavaliselt näevad, kui salvestatud andmeid muudetakse, on sellel tehnoloogial potentsiaal raskendada tehingutega seotud pettusi.

Samuti võimaldab see tehnoloogia toimida tõhusamalt, sest tehingute üle arvestuse pidamise saab muuta automaatseks, välistades seega inimliku vea ja lihtsustades protsesse, mis võivad olla muidu väga keerulised.

Julgemad on väljendanud seisukohta, et avaliku kontoraamatu tehnoloogia võib muuta finantsurgude toimimist põhimõtteliselt, sest vahendaja jäetakse kõrvale. Näiteks võib juhtuda, et pankadevaheliste maksete tegemiseks ei ole vahendajat ja/või maksesüsteemi enam vaja. Mõne arvates võivad isegi eramaksed, mis liiguvad praegu nii läbi makse tegija kui ka makse saaja panga, olla võimalikud panka üldse kaasamata, sest eraisikud saaks ühendada otse jagatud andmebaasiga.

Teised leiavad aga, et see on pigem ebatõenäoline, sest arvatavasti jääb alati vajadus kesksete asutuste järele, kelle ülesandeks on näiteks finantssüsteemi üldise stabiilsuse jälgimine ja tagamine.

Miks on EKP sellest tehnoloogiast huvitatud?

Üks EKP põhieesmärke on tagada, et tehinguid saaks teha turvaliselt ja tõhusalt kogu euroalal. Seda eesmärki täites on EKP ülesanne ka tähelepanelikult jälgida, kuidas makseid tehakse ja milliseid süsteeme selleks kasutatakse. EKP toetab uuendusi, kui need on turvalised ja tõhusad ning loovad ühesugused võimalused kõigile Euroopas.

Peale selle haldab EKP ka ise mitut süsteemi, mis võimaldavad raha ja vara liikumist Euroopas. EKP soovib, et need süsteemid oleksid võimalikult tõhusad ja otsib seetõttu võimalusi nende edasiarendamiseks, tagades siiski samal ajal, et tehnoloogia arenedes säiliks usaldusväärsus.

Neil kahel põhjusel hoiab EKP end alati kursis tehnoloogiliste uuendustega, millel võib olla mõju tehingute tegemise viisile.

Ehkki avaliku kontoraamatu tehnoloogia pakub tulevikuks hulga huvitavaid võimalusi, on see siiski suhteliselt uus ning mitte veel piisavalt küps, et EKP võiks kaaluda selle kasutamist oma süsteemides, mis moodustavad Euroopa finantssektori tugisamba. Samal ajal kui erasektor seda tehnoloogiat katsetab, on EKP eesmärk tagada, et sellel põhinevad uued teenused ja tooted ei ohustaks tehingute voogu – selleks, et inimesed võiksid olla kindlad, et nende raha ja finantsvarad on ühest kohast teise liikudes turvaliselt kaitstud.

Muud seonduvad teemad