Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako môžu nové technológie spôsobiť transformáciu finančných trhov?

19. apríla 2017

Na finančných trhoch momentálne vyvoláva rozruch nová technológia. Hoci jej názov – technológia distribuovanej databázy transakcií (distributed ledger technology (DLT)) – môže znieť pomerne technicky, podľa niektorých ľudí môže spôsobiť prevrat vo fungovaní finančných trhov a bankovníctva. O čo teda presne ide a v čom spočíva dôležitosť tejto technológie pre centrálne banky ako ECB?

Čo je podstatou technológie distribuovanej databázy transakcií?

Technológia distribuovanej databázy transakcií je nástroj na evidenciu vlastníckych práv, povedzme k peniazom či aktívam, napr. nehnuteľnostiam. Dnes banky pri realizácii transakcií – t. j. zmene vlastníctva peňazí alebo finančných aktív – používajú centralizované systémy, ktoré nezriedka vedú centrálne banky. Banky svoje transakcie evidujú v miestnych databázach, ktoré sa aktualizujú potom, ako transakcia prebehne v centralizovanom systéme.

Distribuovaná databáza je naopak transakčná databáza rozložená v rozsiahlej počítačovej sieti, takže nejde o centrálny archív. Informácie môžu väčšinou čítať všetci účastníci siete a v závislosti od svojich prístupových práv ich môžu aj tvoriť.

Najbežnejším typom DLT je tzv. blockchain. Jeho označenie je odvodené od zoskupovania transakcií do blokov a ich následného chronologického reťazenia. Celý dátový reťazec je chránený zložitými matematickými algoritmami, ktoré zabezpečujú jeho integritu a bezpečnosť. Reťazec predstavuje komplexný záznam všetkých transakcií v databáze.

Aké sú potenciálne výhody?

Vzhľadom na úroveň dátovej bezpečnosti zabezpečenú použitými algoritmami i vzhľadom na skutočnosť, že akákoľvek zmena dát je väčšinou viditeľná pre všetkých účastníkov siete, môže táto technológia znížiť riziko podvodných transakcií.

Zároveň môže priniesť vyššiu efektívnosť, keďže evidencia môže fungovať automaticky, a tým vylúčiť riziko chýb v dôsledku ľudského faktora a zjednodušiť inak mimoriadne zložité procesy.

Podľa niektorých názorov by technológia DLT vďaka vylúčeniu sprostredkovateľov mohla radikálne zmeniť spôsob fungovania finančných trhov. Medzibankové platby by už napríklad nemuseli prebiehať prostredníctvom medzičlánkov či platobných systémov. Podľa niektorých by sa bez účasti banky zaobišli i súkromné platby, ktoré v súčasnosti prebiehajú prostredníctvom banky odosielateľa a banky príjemcu – jednotlivci by mohli byť napojení priamo na spoločnú databázu.

Podľa iných je takáto predstava nepravdepodobná, pretože na plnenie určitých funkcií, napr. monitorovanie a zabezpečovanie celkovej stability finančného systému, budú zrejme vždy potrebné centrálne orgány.

Z akého dôvodu o túto technológiu prejavuje záujem ECB?

Jedným z hlavných cieľov ECB je zaisťovať bezpečnú a efektívnu realizáciu transakcií v eurozóne. V rámci plnenia tejto úlohy pozorne sledujeme spôsob realizácie platieb, ako aj používané platobné systémy. ECB je zástancom inovácií, pokiaľ sú bezpečné a efektívne a všetkým v Európe ponúkajú rovnaké možnosti.

ECB navyše niekoľko systémov, ktoré umožňujú presun peňazí a aktív v rámci Európy, sama prevádzkuje. Záleží nám na tom, aby tieto systémy boli čo najefektívnejšie, a preto hľadáme možnosti, ako ich zdokonaľovať. Popri technologickom vývoji je však nevyhnutná i spoľahlivosť.

Z tohto dôvodu vždy držíme krok so všetkými technologickým zmenami, ktoré by mohli ovplyvniť spôsob realizácie transakcií.

Hoci DLT do budúcnosti sľubuje viacero zaujímavých možností, ide o stále pomerne novú technológiu. Zatiaľ nie je dostatočne vyspelá na to, aby sme uvažovali o jej použití v našich systémoch, ktoré sú základom finančného sektora Európy. V súvislosti s experimentálnym používaním tejto technológie v súkromnom sektore sa zároveň musíme uistiť, že žiadne z nových služieb a produktov na báze DLT nenarušia bezpečný tok transakcií, aby ste sa mohli spoľahnúť, že vaše peniaze i finančné aktíva sú pri akýchkoľvek presunoch v bezpečí.

Viac informácií