Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Jak by nové technologie mohly proměnit finanční trhy?

19. dubna 2017

Objevila se nová technologie, která na finančních trzích budí rozruch. A i když její název – technologie distribuované účetní knihy (distributed ledger technology – DLT) – může znít technicky, má podle některých potenciál zcela změnit způsob fungování finančních trhů a bankovnictví. Co to tedy přesně je a proč je to pro centrální banky jako ECB důležité?

Co je to technologie distribuované účetní knihy?

Technologie distribuované účetní knihy je nástroj k zaznamenávání vlastnictví, například vlastnictví peněz nebo aktiv, jako je majetek. Když dnes banky uskutečňují transakce – tzn. když peníze nebo finanční aktiva mění vlastníka – činí tak prostřednictvím centralizovaných systémů provozovaných často centrálními bankami. Banky své transakce zaznamenávají v místních databázích, které se aktualizují po uskutečnění transakce v centralizovaném systému.

Oproti tomu distribuovaná účetní kniha je databáze transakcí v síti mnoha počítačů, nikoliv pouze v centrálním úložišti. Informace si obvykle mohou přečíst a v závislosti na svém oprávnění doplňovat všichni členové sítě.

Nejběžnější typ DLT se nazývá blockchain (řetěz bloků). Její název je odvozen od skutečnosti, že se transakce seskupují do bloků, které na sebe chronologicky navazují a vytvářejí tak řetěz (angl. chain). Celý řetěz je chráněn složitými matematickými algoritmy, jejichž cílem je zajistit integritu a bezpečnost dat. Tento řetěz tvoří komplexní záznam všech transakcí v databázi.

Jaké jsou potenciální výhody?

Vzhledem k tomu, že data jsou chráněna algoritmy a také že členové sítě obvykle vidí, dojde-li ke změně záznamu, má tato technologie potenciál ještě více znesnadnit transakční podvody.

Mohla by také přinést úspory z důvodu vyšší efektivity, jelikož lze automatizovat vedení záznamů, a tedy potenciálně odstranit lidské chyby a zjednodušit jinak velmi složité procesy.

Podle některých by DLT dokonce mohla zásadně změnit způsob fungování finančních trhů odstraněním prostředníka. Například mezibankovní platby by se mohly obejít bez zprostředkovatelů nebo platebních systémů. A někteří si myslí, že se i vaše soukromé platby, které v současnosti procházejí skrze vaši banku a banku osoby, jíž platíte, mohou uskutečňovat zcela bez účasti vaší banky, protože jednotlivé osoby se mohou přímo připojit ke sdílené databázi.

To považují jiní za nepravděpodobné, jelikož zřejmě vždy bude zapotřebí, aby ústřední orgány vykonávaly určité funkce, jako je sledování a zajišťování celkové stability finančního systému.

Proč se ECB o tuto technologii zajímá?

Jedním z klíčových cílů ECB je zajistit bezpečné a účinné provádění transakcí napříč eurozónou. V rámci tohoto cíle pečlivě sledujeme způsoby uskutečňování plateb a systémy k tomu používané. ECB podporuje inovace, jestliže jsou bezpečné a účinné a poskytují všem v Evropě stejné příležitosti.

Kromě toho sama ECB provozuje řadu systémů, které napomáhají pohybu peněz a aktiv po Evropě. Chceme, aby tyto systémy byly co nejúčinnější, a proto také hledáme jejich zlepšení, přičemž stále zajišťujeme jejich spolehlivost, neboť technologie se neustále vyvíjí.

Z těchto dvou důvodů si stále udržujeme přehled o všech směrech technologického vývoje, které by mohly mít dopad na způsob uskutečňování transakcí.

I když však DLT nabízí do budoucna řadu zajímavých možností, stále se jedná o poměrně novou technologii, která ještě nedozrála natolik, abychom uvažovali o jejím využívání v našich vlastních systémech, jež tvoří páteř finančního sektoru Evropy. A jelikož soukromý sektor s touto technologií experimentuje, chceme si být jisti, že žádné nové služby a produkty založené na DLT neohrozí bezpečný tok transakcí, abyste si mohli být jisti, že jsou vaše peníze a finanční aktiva při přesunu z jednoho místa na druhé v bezpečí.

Přečtěte si více