Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)?

28 юли 2021 г.

Пандемията от коронавирус нанесе поражения на икономиките в целия свят. Много фирми бяха принудени да затворят заради ограниченията. Хора загубиха работата си, а перспективата за бъдещето беше крайно несигурна. За да парира ефекта върху икономиката на еврозоната, през март 2020 г. Европейската централна банка постави началото на програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия – PEPP.

Програмата помага на гражданите и фирмите да получат евтин достъп до средства, които са им необходими, за да се справят с кризата. Тази временна програма допълва други наши мерки по паричната политика, като останалите ни програми за закупуване на активи и целевите ни операции за предоставяне на заеми.

Как точно действа PEPP?

PEPP дава на ЕЦБ възможност да купува различни видове активи на финансовите пазари. В резултат на това цените на тези активи се повишават и съответно пазарните лихвени проценти се понижават. Всичко това подпомага икономиката, като дава възможност на гражданите, фирмите и правителствата да получават евтини заеми. За кредитополучателите става по-лесно да обслужват дълга си. Това допринася за поддържане на кредитирането, разходите и инвестициите въпреки кризата с пандемията. В крайна сметка се стимулира растежът и инфлацията се насочва обратно към нашата цел от 2% в средносрочен план, т.е. в съответствие с ценовата стабилност.

На инфографиката е показано как протича процесът като цяло.

В общи линии PEPP е конструирана така, че да бъде преодоляна пандемията от коронавирус и свързаната с нея несигурност кога и къде ще настъпят най-тежките последици. Посредством нея успешно бяха стабилизирани финансовите пазари и бе предотвратено превръщането на сътресението от пролетта на 2020 г. в пълноправна финансова криза с още по-сериозни последици за европейците.

В сравнение с другите ни програми за закупуване на активи PEPP е особена поради следните причини:

Тя е гъвкава

Гъвкавостта е най-важната характеристика на PEPP. Тя означава, че имаме свобода да избираме кога да купуваме, какви активи и в кои държави. Това ни позволява да насочваме покупките си по такъв начин, че те да запазват благоприятните условия за финансиране на гражданите в еврозоната. Важна е и възможността да реагираме бързо на всякакви промени от финансово и икономическо естество.

Тя позволява промяна на мащаба

Първоначално насочихме към покупките по PEPP 750 млрд. евро. През юни 2020 г. сумата бе увеличена с 600 млрд. евро, а през декември 2020 г. с още 500 млрд. евро, достигайки общо 1,85 трлн. евро. Общият размер обаче може да бъде увеличен или намален според необходимостта, така че да се запазят благоприятните условия за финансиране.

Тя е прозрачна

Публикуваме много данни за покупките на активи, за да бъде програмата възможно най-прозрачна. Всяка седмица публикуваме размера на ценните книжа, придобити по PEPP и по програмата за закупуване на активи (APP). Публикуваме и месечните нетни покупки. Освен това на всеки два месеца предоставяме по-подробна информация за покупките от публичния и частния сектор по PEPP.

Тя е временна

PEPP е създадена конкретно за неутрализиране на въздействието от кризата с коронавируса върху икономиката на еврозоната. Ще извършваме нетни покупки на активи най-малко до края на март 2022 г. и във всеки случай докато Управителният съвет не прецени, че кризата е отминала.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация