Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin)?

28 juli 2021

Coronapandemin har slagit hårt mot ekonomier världen över. Restriktionerna ledde till att många företag gick omkull. Människor blev arbetslösa och framtidsutsikterna mycket osäkra. För att motverka effekterna på euroområdets ekonomi startade Europeiska centralbanken PEPP-programmet i mars 2020.

PEPP hjälper människor och företag till förmånlig finansiering så att de kan klara krisen. Detta tillfälliga program kompletterar våra övriga penningpolitiska åtgärder, t.ex. andra program för tillgångsköp och vår riktade utlåning.

Men hur exakt fungerar PEPP-programmet?

Med PEPP-programmet kan ECB köpa olika tillgångar på de finansiella marknaderna. Detta leder till att priserna på dessa tillgångar stiger och, i förlängningen, till att marknadsräntorna sjunker. Allt detta ger stöd åt ekonomin eftersom det blir billigare för människor, företag och stater att låna. Det blir också enklare för låntagare att betala på sina skulder. Det bidrar till att upprätthålla upplåning, konsumtion och investeringar, trots pandemikrisen. I förlängningen kommer detta att stärka tillväxten och få inflationen tillbaka till vårt tvåprocentsmål på medellång sikt, dvs. i linje med prisstabiliteten.

Denna bild visar hur det generellt fungerar.

Kort sagt kan man säga att PEPP-programmet upprättades för att hantera coronapandemin och osäkerheten kring när och var den skulle slå hårdast. Programmet har framgångsrikt stabiliserat de finansiella marknaderna och förhindrat att turbulensen från våren 2020 blev en fullt utvecklad finanskris med ännu allvarligare konsekvenser för européerna.

Det som gör PEPP-programmet så speciellt jämfört med våra andra program för tillgångsköp är följande:

Det är flexibelt

Detta är PEPP-programmets viktigaste egenskap. Det innebär att vi är flexibla med förvärvstidpunkten, vilka tillgångsslag vi köper samt i vilka länder. På så sätt kan vi fokusera på att köpen ska upprätthålla gynnsamma finansieringsförhållanden för människor i euroområdet. Och, inte minst viktigt: vi kan reagera snabbt på finansiella och ekonomiska förändringar.

Det är skalbart

Vi avsatte först 750 miljarder euro till köp av tillgångar inom PEPP-programmet. Detta höjdes med ytterligare 600 miljarder euro i juni 2020 och med 500 miljarder euro i december 2020, vilket innebär ett nytt totalbelopp på 1 850 miljarder euro. Det totala beloppet kan dock höjas eller sänkas efter behov för att upprätthålla gynnsamma finansieringsförhållanden.

Det är transparent

Vi offentliggör hur stora tillgångsköp som gjorts för att programmet ska vara så transparent som möjligt. Varje vecka offentliggör vi hur många värdepapper som förvärvats inom PEPP- och APP-programmen. Vi offentliggör även våra månatliga nettoköp. Varannan månad tillkännager vi dessutom mer ingående information om de köp som har gjorts inom offentlig och privat sektor inom PEPP-progrmmet.

Det är temporärt

PEPP-programmet är avsett specifikt för att motverka coronakrisens effekter på euroområdets ekonomi. Vi kommer att genomföra nettoköp åtminstone till slutet av mars 2022 och, under alla omständigheter, till dess att ECB-rådet bedömer att krisen är över.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll