Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo je podstatou núdzového pandemického programu nákupu aktív?

28. júla 2021

Pandémia koronavírusu tvrdo zasiahla ekonomiky na celom svete. Mnohé podniky boli v dôsledku zavedených obmedzení pohybu nútené zavrieť svoje prevádzky. Ľudia prišli o prácu a vyhliadky do budúcnosti boli veľmi neisté. V snahe zmierniť následky pandémie na hospodárstvo eurozóny Európska centrálna banka v marci 2020 zaviedla núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP).

Program PEPP pomáha ľuďom a podnikom získať prístup k cenovo dostupným finančným prostriedkom potrebným na prekonanie krízy. Tento dočasný program je doplnkom našich ďalších opatrení menovej politiky, ako sú ostatné programy nákupu aktív a cielené úverové operácie.

Ako však PEPP presne funguje?

Program PEPP umožňuje ECB nakupovať rôzne druhy aktív na finančných trhoch. Vďaka tomu stúpajú ceny týchto aktív a následne klesajú trhové úrokové sadzby. To všetko podporuje hospodárstvo znižovaním ceny úverov pre ľudí, podniky a štátnu správu. Pre dlžníkov je tiež ľahšie splácať dlhy. To pomáha udržiavať potrebnú úroveň úverovania, výdavkov a investícií aj napriek pandémii. V konečnom dôsledku to podporí hospodársky rast a návrat inflácie k nášmu cieľu 2 % v strednodobom horizonte, zodpovedajúcemu cenovej stabilite.

Nasledujúci diagram znázorňuje, ako tento proces vo všeobecnosti funguje.

Program PEPP bol zavedený s hlavným cieľom vyrovnať sa s pandémiou koronavírusu a neistotou v otázke, kedy a kde sa jej následky prejavia najhoršie. Podarilo sa mu úspešne stabilizovať finančné trhy a zabrániť premene turbulencií z jari 2020 na plnohodnotnú finančnú krízu s ešte vážnejšími dôsledkami pre Európanov.

V porovnaní s našimi ostatnými programami nákupu aktív je PEPP osobitný z týchto dôvodov:

Je flexibilný

Tento aspekt programu PEPP je najdôležitejší. Znamená, že sa môžeme pružne rozhodovať, kedy, kde (v ktorých krajinách) a aké aktíva budeme nakupovať. Naše nákupy tak môžeme riadiť tak, aby boli zachované priaznivé podmienky financovania pre ľudí v eurozóne. A čo je dôležité, môžeme tak rýchlo reagovať na akékoľvek finančné alebo hospodárske zmeny.

Jeho rozsah je možné upraviť

Pôvodne sme v rámci programu PEPP na nákup aktív vyčlenili 750 mld. €. Táto suma sa v júni 2020 zvýšila o 600 mld. € a v decembri 2020 o ďalších 500 mld. €, až na celkových 1,85 bil. €. Celková suma sa však v záujme zachovania priaznivých podmienok financovania podľa potreby môže zvýšiť alebo znížiť.

Je transparentný

V záujme maximálnej transparentnosti programu zverejňujeme celý rad údajov o nákupoch aktív. Každý týždeň zverejňujeme informácie o množstve cenných papierov nakúpených v rámci programov PEPP a APP. Zverejňujeme tiež čistý mesačný objem nákupov. Okrem toho každé dva mesiace poskytujeme podrobnejšie informácie o nákupoch aktív verejného a súkromného sektora v rámci PEPP.

Je dočasný

Program PEPP je špecificky určený na neutralizáciu vplyvu krízy spôsobenej koronavírusom na hospodárstvo eurozóny. V čistom nákupe aktív budeme pokračovať najmenej do konca marca 2022, v každom prípade však dovtedy, kým podľa Rady guvernérov nepominie kríza spôsobená pandémiou koronavírusu.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály