Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Mikä on pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)?

28.7.2021

Koronaviruspandemia vaurioitti taloutta eri puolilla maailmaa. Moni yritys joutui sulkemaan ovensa rajoitusten takia. Useat ihmiset menettivät työnsä, ja tulevaisuuden näkymät olivat erittäin epävarmat. Euroopan keskuspankki (EKP) käynnisti maaliskuussa 2020 pandemiaan liittyvän osto-ohjelman (pandemic emergency purchase programme, PEPP), jolla pyrittiin hillitsemään pandemian vaikutusta euroalueen talouteen.

Ihmiset ja yritykset tarvitsevat rahaa selviytyäkseen kriisistä. PEPP-ohjelman ansiosta rahoitusta on saatavilla edullisesti. Tilapäisellä ohjelmalla täydennetään muiden rahapoliittisten toimien, kuten osto-ohjelmien ja kohdennettujen rahoitusoperaatioiden vaikutusta.

Miten PEPP-ohjelma toimii käytännössä?

PEPP-ohjelmassa EKP voi ostaa monenlaisia omaisuuseriä rahoitusmarkkinoilta. Ostojen seurauksena omaisuuserien hinnat nousevat, ja markkinakorot laskevat. Ihmisten, yritysten ja valtioiden on edullisempaa ottaa lainaa, mikä tukee taloutta. Lainanottajien on myös helpompi maksaa lainansa takaisin. Näin lainaaminen, kuluttaminen ja sijoittaminen voivat jatkua pandemiakriisistä huolimatta. Vähitellen kasvu vahvistuu ja inflaatio palautuu tavoitteemme mukaisesti 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä eli hintavakaus vallitsee.

Kaaviosta näkyy, miten prosessi yleensä toimii.

PEPP-ohjelman laadinnassa on otettu huomioon epävarmuus siitä, missä koronaviruspandemian vaikutukset ilmenevät voimakkaimmin. Sen avulla pystyttiin keväällä 2020 vakauttamaan rahoitusmarkkinat ja estämään häiriöitä kehittymästä täysimittaiseksi finanssikriisiksi, jolla olisi ollut vakavampia vaikutuksia eurooppalaisten kannalta.

PEPP-ohjelma poikkeaa muista osto-ohjelmista:

PEPP-ohjelma joustaa

Joustavuus on PEPP-ohjelman tärkein ominaisuus. Voimme päättää tilanteen mukaan, mitä omaisuuseriä ostamme, missä maissa ja milloin. Siten pystymme kohdentamaan ostot niin, että rahoitusolot pysyvät suotuisina eri puolilla euroaluetta. Pystymme myös reagoimaan nopeasti muutoksiin rahoitusoloissa tai taloudessa.

PEPP-ohjelman rahoitusta voi suurentaa tai pienentää

Ohjelman ostoihin varattiin alun perin 750 miljardia euroa. Rahoitusta suurennettiin kesäkuussa 2020 vielä 600 miljardilla eurolla ja joulukuussa taas 500 miljardilla eurolla, joten kokonaisrahoitus on nyt 1 850 miljardia euroa. Kokonaissummaa voidaan tarvittaessa vieläkin suurentaa tai pienentää, jotta rahoitusolot pysyvät suotuisina.

PEPP-ohjelmasta on tarjolla paljon tietoa

Julkaisemme ostoista monenlaisia tilastoja, jotta ohjelma tunnettaisiin mahdollisimman hyvin. Sekä PEPP- että APP-ohjelmissa ostetut arvopaperimäärät julkistetaan viikoittain. Julkaisemme myös kuukausittaisia tietoja PEPP-ohjelman netto-ostoista ja kahden kuukauden välein tarkempia selvityksiä julkisella ja yksityisellä sektorilla tehdyistä ostoista.

PEPP-ohjelma on tilapäinen

Ohjelman tarkoituksena on hillitä koronaviruskriisin vaikutusta euroalueen talouteen. Netto-ostoja tehdään vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka ja joka tapauksessa niin kauan, kunnes EKP:n neuvosto katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen.

KATSO MYÖS

Lisätietoa aiheesta