SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)?

28. juli 2021

Coronapandemien ramte økonomier over hele verden. Mange virksomheder måtte dreje nøglen om på grund af restriktioner. Folk mistede deres job, og udsigterne for fremtiden var meget usikre. For at modvirke konsekvenserne for euroområdets økonomi iværksatte Den Europæiske Centralbank i marts 2020 opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation eller PEPP.

PEPP hjælper personer og virksomheder med at få adgang til billig finansiering, som de har brug for til at komme igennem krisen. Dette midlertidige program supplerer vores øvrige pengepolitiske foranstaltninger, fx de andre opkøbsprogrammer og vores målrettede långivningstransaktioner.

Men hvordan fungerer PEPP helt præcist?

PEPP giver ECB mulighed for at købe forskellige typer aktiver på de finansielle markeder. Herved stiger priserne på disse aktiver, og dette betyder, at markedsrenterne falder. Alt dette understøtter økonomien ved at gøre det billigere for personer, virksomheder og regeringer at låne penge. Det gør det også nemt for låntagerne at afdrage deres gæld. Dette bidrager til at holde gang i låntagningen, forbruget og investeringerne på trods af pandemien. I sidste ende vil det sætte skub i væksten og bringe inflationen tilbage til vores to procent-mål på mellemlangt sigt, dvs. i overensstemmelse med prisstabilitet.

Denne illustration viser, hvordan denne proces generelt set fungerer.

Overordnet set er PEPP blevet oprettet for at håndtere situationen med coronapandemien og usikkerheden om, hvornår og hvor dens konsekvenser vil være værst. Det er lykkedes med programmet at stabilisere de finansielle markeder og forhindre, at den turbulens, der opstod i foråret 2020, udviklede sig til en egentlig finansiel krise med endnu mere alvorlige konsekvenser for europæerne.

Der er flere faktorer, der gør PEPP specielt sammenlignet med vores andre opkøbsprogrammer:

Det er fleksibelt

Fleksibilitet er PEPP's vigtigste egenskab. Det betyder, at vi er fleksible med hensyn til, hvornår vi køber, hvilken slags aktiver vi køber, og i hvilke lande vi køber. Det betyder, at vi kan koncentrere vores indkøb, så de opretholder gunstige finansieringsforhold for borgerne i euroområdet. Og – hvad der er vigtigt – at vi kan reagere hurtigt på finansielle eller økonomiske ændringer.

Det kan skaleres

Oprindeligt afsatte vi 750 mia. euro til opkøbet af aktiver under PEPP. Dette beløb blev forhøjet med 600 mia. euro i juni 2020 og igen med 500 mia. euro i december 2020, så det nye samlede beløb kom op på 1,85 billioner euro. Det samlede beløb kan dog sættes op eller ned, hvis det er nødvendigt for at opretholde gunstige finansieringsforhold.

Det er gennemsigtigt

Vi offentliggør en stor mængde data om opkøb af aktiver for at gøre programmet så gennemsigtigt som muligt. Hver uge offentliggør vi omfanget af værdipapirer, som vi har købt under PEPP og APP. Vi offentliggør også vores månedlige nettokøb. Derudover oplyser vi hver anden måned mere detaljeret om opkøb i den offentlige og private sektor under PEPP.

Det er midlertidigt

Det specifikke formål med PEPP er at imødegå virkningen af coronakrisen på økonomien i euroområdet. Vi vil foretage nettoopkøb under PEPP i hvert fald indtil udgangen af marts 2022, og i alle tilfælde indtil Styrelsesrådet vurderer, at krisen er ovre.

SE OGSÅ

Relaterede emner