Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mis on pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline varaostukava?

28. juuli 2021

Koroonaviiruse pandeemia kahjustas majandust kogu maailmas. Paljud ettevõtted pidid piirangute tõttu oma tegevuse lõpetama. Inimesed kaotasid töö ja tulevikuväljavaated olid väga ebakindlad. Euroala majandusele avalduva mõju leevendamiseks käivitas Euroopa Keskpank 2020. aasta märtsis pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP).

PEPP aitab inimestel ja ettevõtetel saada soodsalt juurdepääsu rahalistele vahenditele, mida nad vajavad kriisiga toimetulekuks. See ajutine varaostukava täiendab EKP teisi rahapoliitilisi meetmeid, nagu muud varaostukavad ja suunatud laenuoperatsioonid.

Kuidas erakorraline varaostukava toimib?

Euroopa Keskpank saab PEPPi raames osta finantsturgudelt eri liiki varasid. Selle tulemusena nende varade hinnad tõusevad ja turuintressimäärad seega langevad. Kõik see toetab majandust, kuna muudab laenuvõtmise inimeste, ettevõtete ja valitsuste jaoks odavamaks. Samuti on laenuvõtjatel selle tulemusena lihtsam oma võlgu teenindada. See aitab pandeemiast tingitud kriisist hoolimata jätkata nii laenuvõtmist kui ka kulutuste ja investeeringute tegemist. Kokkuvõttes hoogustab see majanduskasvu ja toetab inflatsiooni naasmist sihttasemele, mis on keskpika aja jooksul 2% ja seega hinnastabiilsusega kooskõlas.

Kirjeldatud protsessi üldist toimimist on kujutatud sellel graafikul.

Üldjoontes on PEPP loodud selleks, et tulla toime koroonaviiruse pandeemiaga ning vähendada ebakindlust seoses selle tagajärgedega. See erakorraline varaostukava on finantsturge edukalt stabiliseerinud ja hoidnud ära 2020. aasta kevadel tekkinud häirete arenemise täiemahuliseks finantskriisiks, millel oleksid Euroopa elanike jaoks veelgi tõsisemad tagajärjed.

EKP teiste varaostukavadega võrreldes on PEPP eriline järgmistel põhjustel.

See on paindlik

Paindlikkus on PEPPi kõige olulisem omadus. See tähendab, et varaoste tehes oleme paindlikud selles, milliseid varasid ja millistes riikides me ostame. See võimaldab EKP-l suunata oma varaoste nii, et need säilitaksid euroala inimeste jaoks soodsad rahastamistingimused. Samuti aitab see kiiresti reageerida mis tahes finants- või majandusmuutustele.

Selle mahtu saab kohandada

Algselt eraldas EKP erakorralise varaostukava raames ostude tegemiseks 750 miljardit eurot. 2020. aasta juunis suurendati seda summat 600 miljardi euro võrra ja 2020. aasta detsembris veel 500 miljardi euro võrra. Seega on PEPPi maht kokku 1,85 triljonit eurot. Kui see on soodsate rahastamistingimuste säilitamiseks vajalik, võib seda kogusummat suurendada või vähendada.

See on läbipaistev

Avaldame varaostude kohta palju andmeid, et erakorraline varaostukava oleks võimalikult läbipaistev. EKP avaldab igal nädalal nii PEPPi kui ka EKP varaostukava raames ostetud väärtpaberite koguse. Samuti avaldame igakuiste netovaraostude andmed. Lisaks sellele anname iga kahe kuu tagant üksikasjalikumat teavet PEPPi raames tehtud avaliku ja erasektori varaostude kohta.

See on ajutine

PEPPi eesmärk on eeskätt leevendada koroonaviiruse levikust tingitud kriisi mõju euroala majandusele. EKP teeb netovaraoste vähemalt kuni 2022. aasta märtsi lõpuni ning igal juhul niikaua, kuni kriisiolukord on EKP nõukogu hinnangul möödas.

VAATA LISAKS

Seonduv teave