Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Het pandemie-noodaankoopprogramma of PEPP: wat is het?

28 juli 2021

De coronapandemie heeft economieën in de hele wereld hard geraakt. Bij veel bedrijven moesten de deuren door de beperkingen dicht. Mensen raakten hun baan kwijt en de vooruitzichten voor de toekomst waren zeer onzeker. Als tegenwicht voor het effect van de pandemie op de economie van het eurogebied is de Europese Centrale Bank in maart 2020 gestart met het ‘pandemic emergency purchase programme’, ook wel bekend als PEPP.

Dankzij het PEPP hebben mensen en bedrijven toegang tot betaalbare financiering waarmee ze de crisis door kunnen komen. Dit tijdelijke programma is een aanvulling op onze andere monetairbeleidsmaatregelen, zoals de andere programma’s voor de aankoop van activa en onze gerichte kredietverleningstransacties.

Hoe werkt het PEPP precies?

De ECB kan in het kader van het PEPP uiteenlopende activa op de financiële markten aankopen. Het gevolg daarvan is dat prijs van die activa omhoog gaat en dus dat de marktrente daalt. Dit ondersteunt de economie door geld lenen goedkoper te maken voor mensen, bedrijven en overheden. Voor kredietnemers is het hierdoor ook makkelijker om af te lossen. Lenen, uitgeven en investeren worden op deze manier overeind gehouden. Ondanks de pandemie. Per saldo wordt de groei gestimuleerd en komt de inflatie weer terug bij ons streefdoel van 2% op middellange termijn. In lijn met de prijsstabiliteit dus.

Deze grafiek laat zien hoe dit proces in grote lijnen in elkaar steekt.

Het PEPP is al met al in het leven geroepen om de coronapandemie te beheersen. En daarmee ook de onzekerheid over waar en wanneer de hardste klappen vallen. Het programma heeft met succes de financiële markten gestabiliseerd. En heeft ervoor gezorgd dat de turbulentie van het voorjaar 2020 niet is ontaard in een heuse financiële crisis met nog veel ernstiger gevolgen voor de Europeaan.

In vergelijking met onze andere programma's voor de aankoop van activa is het PEPP bijzonder. En wel om de volgende redenen:

Het PEPP is flexibel

Dit is het belangrijkste kenmerk van het programma. Het betekent dat we flexibel kunnen zijn met wat voor soort activa we kopen, wanneer we kopen en in welke landen. We kunnen hierdoor onze aankopen zo richten dat ze gunstige financieringsvoorwaarden helpen behouden voor de mensen in het eurogebied. En, minstens zo belangrijk, snel in kunnen spelen op eventuele financiële of economische veranderingen.

Het PEPP-bedrag kan veranderen

We hebben in eerste instantie € 750 miljard gereserveerd voor de activa-aankopen krachtens het PEPP. Dat bedrag is in juni 2020 verhoogd met € 600 miljard en in december 2020 met nog eens € 500 miljard. Het nieuwe totaal kwam daarmee op € 1,85 biljoen. Dat totale bedrag kan echter naar behoeven worden verhoogd of verlaagd om de financieringsvoorwaarden gunstig te houden.

Het PEPP is transparant

We publiceren veel gegevens over de aankopen van activa en maken het programma op die manier zo transparant mogelijk. Zo publiceren we elke week het aantal effecten dat we hebben aangekocht in het kader van het PEPP en het APP. Daarnaast maken we maandelijks het saldo van de aankopen bekend. En verder komen we eens in de twee maanden met meer gedetailleerde informatie over aankopen in de private en publieke sector uit hoofde van het PEPP.

Het PEPP is tijdelijk

Het PEPP is specifiek in het leven geroepen om de impact van de coronacrisis op de economie van het eurogebied te temperen. We gaan door met de nettoaankopen tot ten minste eind maart 2022 en in ieder geval tot de Raad van Bestuur oordeelt dat de crisis voorbij is.

ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Monetairbeleidsinstrumenten

Pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)