Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP)?

28.07.2021.

Koronavīrusa pandēmija iedragāja tautsaimniecību visā pasaulē. Daudzus uzņēmumus nācās slēgt ierobežojumu rezultātā. Cilvēki zaudēja darbu un nākotnes perspektīvas bija ļoti nenoteiktas. Lai mazinātu ietekmi uz euro zonas tautsaimniecību, Eiropas Centrālā banka 2020. gada martā uzsāka pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmu jeb PĀAIP.

PĀAIP palīdz nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem izmaksu ziņā pieejamu finansējumu, kas nepieciešams krīzes pārvarēšanai. Šī pagaidu programma papildina mūsu pārējos monetārās politikas pasākumus, piemēram, pārējās aktīvu iegādes programmas un mūsu aizdevumu mērķoperācijas.

Taču kā tieši darbojas PĀAIP?

PĀAIP ļauj ECB iegādāties dažādu veidu aktīvus finanšu tirgos. Tādējādi palielinās šo aktīvu cenas un attiecīgi samazinās tirgus procentu likmes. Tas viss stimulē tautsaimniecību, samazinot aizņemšanās izmaksas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valdībām. Tie arī uzlabo aizņēmēju spēju atmaksāt parādus. Tādējādi aizņemšanās, tēriņi un ieguldījumi turpinās, neraugoties uz pandēmijas izraisīto krīzi. Visbeidzot, tiek stimulēta izaugsme un nodrošināta inflācijas atgriešanās 2% līmenī vidējā termiņā – atbilstoši cenu stabilitātei.

Šajā grafikā redzama procesa vispārējā darbība.

Kopumā PĀAIP izstrādāta, lai cīnītos ar koronavīrusa pandēmijas sekām un neskaidrību par to, kurās jomās un kad ietekme būs visstiprākā. Tā sekmīgi stabilizēja finanšu tirgus un neļāva satricinājumiem 2020. gada pavasarī pārtapt pilna mēroga finanšu krīzē ar vēl smagākām sekām eiropiešiem.

Salīdzinājumā ar mūsu pārējām aktīvu iegādes programmām PĀAIP ir īpaša šādu iemeslu dēļ.

Tā ir elastīga

Tā ir PĀAIP būtiskākā iezīme. Tas nozīmē, ka mēs saglabājam elastību attiecībā uz iegāžu laiku, iegādājamo aktīvu veidu un to, kurās valstīs veicam iegādes. Tas ļauj mums veikt iegādes, saglabājot labvēlīgus finansēšanas nosacījumus euro zonas iedzīvotājiem. Un, kas ir būtiski, tas ļauj strauji reaģēt uz visām tautsaimniecības pārmaiņām.

Tā ir mērogojama

Sākotnēji PĀAIP aktīvu iegādēm piešķīrām 750 mljrd. euro. Šis apjoms 2020. gada jūnijā tika paaugstināts vēl par 600 mljrd. euro, bet 2020. gada decembrī – vēl par 500 mljrd. euro, kopsummā veidojot 1.85 mljrd. euro. Tomēr kopapjoms var tikt paaugstināts vai samazināts pēc vajadzības, lai saglabātu labvēlīgus finansēšanas nosacījumus.

Tā ir caurredzama

Mēs publicējam daudz datu par aktīvu iegādēm, lai padarītu šo programmu pēc iespējas caurredzamāku. Ik nedēļu publicējam PĀAIP un AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru apjomu. Publicējam arī iegāžu mēneša neto apjomu. Turklāt reizi divos mēnešos sniedzam sīkāku informāciju par privātā un valsts sektora iegādēm PĀAIP ietvaros.

Tā ir īslaicīga

PĀAIP konkrētais mērķis ir novērst koronavīrusa krīzes ietekmi uz euro zonas tautsaimniecību. Neto aktīvu iegādes tiks veiktas vismaz līdz 2022. gada marta beigām un jebkurā gadījumā līdz brīdim, kad Padome uzskatīs, ka krīze ir pārvarēta.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām