Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to jest nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)?

28 lipca 2021

Pandemia koronawirusa mocno zaszkodziła gospodarkom na całym świecie. Z powodu wprowadzonych obostrzeń wiele firm musiało przerwać działalność. Ludzie potracili pracę, a perspektywy na przyszłość stały się bardzo niepewne. Żeby przeciwdziałać skutkom pandemii dla gospodarki strefy euro, w marcu 2020 Europejski Bank Centralny uruchomił interwencyjny skup aktywów pod nazwą nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP).

Dzięki niemu osoby prywatne i przedsiębiorstwa uzyskały dostęp do przystępnie oprocentowanych środków na przetrwanie kryzysu. Ten tymczasowy program jest uzupełnieniem innych środków naszej polityki pieniężnej, w tym pozostałych programów skupu aktywów oraz ukierunkowanych operacji pożyczkowych.

Na czym dokładnie polega program PEPP?

W ramach tego programu EBC może skupować na rynkach finansowych różne rodzaje aktywów. Dzięki temu ceny kupowanych aktywów rosną, a przez to spadają rynkowe stopy procentowe. Taki mechanizm wspiera gospodarkę, ponieważ obniża koszty kredytu dla konsumentów, podmiotów gospodarczych i rządów. Ułatwia też kredytobiorcom spłatę zadłużenia. To pomaga utrzymać akcję kredytową, spożycie i inwestycje pomimo kryzysu spowodowanego pandemią. W ten sposób ostatecznie pobudzi wzrost gospodarczy i doprowadzi inflację do naszego celu, czyli 2% w średnim okresie, odpowiadającego stabilności cen.

Przedstawiony schemat obrazuje, jak działa ten proces.

Ogólnym celem programu PEPP jest poradzenie sobie z pandemią COVID‑19 oraz z niepewnością, kiedy i gdzie wystąpią jej najgorsze skutki. Program skutecznie ustabilizował rynki finansowe i spowodował, że zaburzenia, które wystąpiły wiosną 2020, nie przerodziły się w pełnowymiarowy kryzys finansowy, którego konsekwencje dla mieszkańców Europy byłyby jeszcze poważniejsze.

Cechy wyróżniające program PEPP spośród wszystkich naszych programów skupu aktywów:

Elastyczność

To jego najważniejsza cecha. Elastyczność dotyczy terminów skupu, rodzajów skupowanych aktywów oraz krajów prowadzenia zakupów. Dzięki temu możemy ukierunkowywać nasze działania, żeby utrzymać korzystne warunki finansowania w strefie euro oraz – co ważne – szybko reagować na zmiany sytuacji finansowej i gospodarczej.

Regulowana wielkość

Początkowo na skup aktywów PEPP przeznaczyliśmy 750 mld euro. W czerwcu 2020 dodaliśmy 600 mld euro, a w grudniu 2020 – kolejnych 500 mld euro. Łączna pula wynosi teraz 1,85 bln euro. Może jednak zostać zwiększona lub zmniejszona, jeśli będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków finansowania.

Przejrzystość

Żeby zapewnić jak największą przejrzystość programu, publikujemy dużo danych na jego temat. Co tydzień ogłaszamy wartość papierów wartościowych zakupionych w ramach programów PEPP i APP. Publikujemy też miesięczną wartość zakupów netto. Dodatkowo, co dwa miesiące podajemy dla programu PEPP szczegółowe informacje o zakupach papierów wartościowych wyemitowanych przez sektory publiczny i prywatny.

Tymczasowość

Program PEPP powstał po to, żeby przeciwdziałać skutkom kryzysu spowodowanego pandemią dla gospodarki strefy euro. Zakupy netto aktywów będą prowadzone co najmniej do końca marca 2022 i w każdym razie tak długo, aż Rada Prezesów uzna, że kryzys dobiegł końca.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje