Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представляват незабавните плащания?

26 септември 2016 г. (актуализация – 1 февруари 2020 г.)

Живеем в свят, в който съобщенията достигат до нас мигновено, и въпреки това може да отнеме и цял работен ден, за да бъде завършено електронно плащане. А ако наредим електронно плащане през почивни или празнични дни, възможно е то изобщо да не се отправи към получателя до следващия работен ден.

При незабавните плащания парите стават достъпни на сметката на получателя само след няколко секунди – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. В някои държави това вече е възможно. Трябва обаче да стане възможно във всички европейски държави, не само за плащанията в евро към физически лица или фирми в същата държава, но и в други европейски държави. За да се превърне това в действителност, европейските доставчици на платежни услуги се споразумяха за общ набор от правила и стандарти за незабавните плащания, наречен схема за незабавен SEPA кредитен превод.

SEPA е акроним на Single Euro Payments Area – Единна зона за плащания в евро. Нейното предназначение е да ни даде възможност да извършваме плащания в евро към получатели, които се намират където и да е в Европа – лесно, сигурно и ефективно като в собствената ни държава, чрез директен дебит, дебитна карта или банков превод.

Какви са ползите от незабавните плащания?

Чрез незабавните плащания можете да изпращате и получавате електронни плащания в евро навсякъде и по всяко време. В някои държави вече е възможно да изпращате незабавни плащания чрез мобилния си телефон със същата бързина и удобство, както ако използвате пари в брой, например ако поделяте с колеги сметката в ресторант или давате назаем пари на свой приятел или роднина.

В електронната търговия незабавните плащания премахват риска търгуващите онлайн да не получат плащането си, тъй като доставката на стоките и услугите може лесно да се синхронизира с плащането. При междуфирмените разплащания незабавните плащания подобряват паричния поток, улесняват управлението на средствата, намаляват просрочените плащания и ускоряват уреждането на фактурите.

Незабавните плащания могат също така да бъдат средство за финансово включване. Съгласно законодателството на ЕС всеки гражданин на ЕС има правото да открие обикновена разплащателна сметка, независимо от финансовото си състояние или местоживеенето си. Възможността за изпращане и получаване на незабавни плащания от мобилен телефон може да стимулира хората да започнат да използват финансови услуги или пък да прибягват до тях по-често.

Кога ще мога да използвам незабавни плащания?

Доставчиците на платежни услуги не са задължени да предлагат на клиентите си незабавни плащания. ЕЦБ насърчаваше тези доставчици да предоставят на клиентите си незабавни плащания в евро от ноември 2017 г. Някои го направиха, други планират да го сторят по-късно. Опитът в държавите, където вече се използват незабавни плащания, като например Дания и Швеция, показва, че те бързо набират популярност.

Каква роля изпълнява ЕЦБ?

ЕЦБ се интересува от незабавните плащания, защото отговаря за безопасността и ефективността на безналичните плащания в евро.

С цел да насърчим иновациите в плащанията работим съвместно с финансовия сектор по съгласуването на общи правила и стандарти и по премахването на последните пречки пред плащанията между всички държави в рамките на ЕС. Освен това ЕЦБ председателства една група, наречена Съвет за плащанията на дребно в евро, в който участват представители на доставчиците и потребителите на платежни услуги. Те работя съвместно за това пазарът на плащания в ЕС да бъде по-интегриран, по-иновативен и по-конкурентоспособен. Съветът за плащанията на дребно в евро е двигателят на създаването на общоевропейски незабавни плащания и наблюдава развитието им с разрастването на тяхното приложение.

За да бъде по-лесно за повече доставчици на платежни услуги да предлагат незабавни плащания, ЕЦБ разработва нова услуга, която ще им даде възможност да извършват незабавно сетълмента на плащанията – сигурно и по всяко време на денонощието. Услугата TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS) ще влезе в действие през ноември 2018 г. и ще даде допълнителен стимул на доставчиците на платежни услуги да предлагат незабавни плащания, тъй като за тях ще стане по-лесно да достигат до клиенти на други доставчици на платежни услуги в цяла Европа, и то при ниски разходи. В резултат на това незабавните плащания би трябвало скоро да намерят широко разпространение навсякъде в Европа. Следете тази тема!

Научете повече за проекта: TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS)