Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co to jsou okamžité platby?

26. září 2016(aktualizováno 26. června 2018)

V dnešním světě si lidé běžně posílají rychlé zprávy, ale provést elektronickou platbu může stále trvat až jeden pracovní den. A když elektronickou platbu zadáme o víkendu nebo státním svátku, je dokonce možné, že svou cestu k příjemci zahájí až v příští pracovní den.

Při využití okamžité platby jsou peníze k dispozici na účtu adresáta během několika vteřin, a to 24 hodin denně 365 dní v roce. V některých zemích to možné už je. Mělo by to však být možné v každé evropské zemi, a to nejen u europlateb, které zasíláte osobě či firmě ve stejné zemi, kde máte účet vy, ale také do jiné evropské země. Proto se evropští poskytovatelé platebních služeb dohodli na společném souboru pravidel a standardů pro okamžité platby s názvem: systém pro okamžité bezhotovostní převody SEPA.

SEPA je anglická zkratka pro Jednotnou oblast pro platby v eurech (Single Euro Payments Area). Jejím cílem je umožnit, abychom mohli provádět europlatby komukoli kdekoli v Evropě tak snadno, bezpečně a efektivně jako v rámci naší vlastní země – ať už přímým inkasem, debetní kartou nebo bankovním převodem.

Jaké jsou výhody okamžitých plateb?

Pomocí okamžitých plateb můžete kdykoli posílat kamkoli a přijímat kdekoli elektronické platby v eurech. V některých zemích můžete okamžité platby posílat pomocí mobilního telefonu stejně rychle a pohodlně jako při placení v hotovosti, např. když si chcete s kolegy rozdělit účet za večeři nebo půjčit kamarádovi či příbuznému peníze.

V elektronickém obchodu odstraní okamžité platby riziko, že by online obchodníci nedostali zaplaceno, protože poskytnutí zboží a služeb lze jednoduše synchronizovat s příslušnou platbou. Pokud jde o platby mezi podniky, okamžité platby zlepšují peněžní toky, usnadňují správu peněžních prostředků, snižují objem opožděných plateb a urychlují úhradu faktur.

Okamžité platby mohou být dále jedním z nástrojů finanční inkluze. Podle práva EU mají všichni občané EU právo otevřít si základní platební účet bez ohledu na svou finanční situaci nebo místo pobytu. Možnost zasílat a přijímat okamžité platby pomocí mobilního telefonu může člověka motivovat, aby finanční služby použil vůbec poprvé nebo aby je používal častěji.

Kdy budu moci okamžité platby používat?

Poskytovatelé platebních služeb nejsou povinni nabízet okamžité platby svým klientům. ECB vybídla poskytovatele platebních služeb, aby systém okamžitých plateb v eurech svým klientům zpřístupnili od listopadu 2017. Někteří tak již učinili, jiní to mají v plánu. Zkušenosti ze zemí, ve kterých se okamžité platby už používají, např. v Dánsku a ve Švédsku, ukazují, že se rychle stávají velmi oblíbené.

Jaká je úloha ECB?

ECB se o okamžité platby zajímá, protože odpovídáme za bezpečnost a efektivitu elektronických plateb v eurech.

Abychom podpořili inovace v oblasti plateb, jednáme se zástupci finančního sektoru o dohodě na společných pravidlech a standardech a o odstranění překážek pro platby mezi všemi zeměmi v rámci EU. ECB dále předsedá skupině – její název je Rada pro malé platby v eurech –, jež sdružuje zástupce poskytovatelů a uživatelů platebních služeb, kteří společně usilují o to, aby byl trh plateb v EU integrovanější, inovativnější a konkurenceschopnější. Práce na celoevropských okamžitých platbách řídila Rada pro malé platby v eurech, která sleduje pokrok v této oblasti s tím, jak se používání těchto plateb rozšiřuje.

ECB vyvíjí novou službu, která má usnadnit, aby okamžité platby nabízelo více poskytovatelů platebních služeb, a umožní jim vypořádávat platby ihned, bezpečně a neustále. Služba vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET (TIPS) bude zahájena v listopadu 2018 a poskytovatele platebních služeb by měla více motivovat k nabízení okamžitých plateb, protože jim při nízkých nákladech usnadní přístup ke klientům jiných poskytovatelů platebních služeb po celé Evropě. Okamžité platby by se proto měly brzy stát samozřejmostí po celé Evropě. Tuto oblast sledujte.

Více informací o tomto projektu: Vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET