Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo sú to okamžité platby?

26. septembra 2016 (aktualizované 1. februára 2020)

Napriek tomu, že žijeme vo svete okamžitej komunikácie, realizácia elektronickej platby môže ešte stále trvať aj celý pracovný deň. A ak elektronickú platbu uskutočníme cez víkend alebo počas sviatkov, je možné, že sa na svoju cestu k príjemcovi vydá až v nasledujúci pracovný deň.

V prípade okamžitých platieb sú peniaze k dispozícii na účte príjemcu do niekoľkých sekúnd, a to 24 hodín denne, 365 dní do roka. V niektorých krajinách táto možnosť už existuje. Mala by však existovať vo všetkých krajinách Európy, a to nielen pre eurové platby určené fyzickým osobám a podnikom v rovnakej krajine, ale aj pre zahraničné platby smerujúce do iných európskych krajín. Aby sa táto možnosť stala realitou, európski poskytovatelia platobných služieb sa dohodli na jednotnom súbore pravidiel a štandardov pre okamžité platby pod názvom systém SEPA pre okamžité prevody.

Pojmom SEPA sa označuje jednotná oblasť platieb v eurách, ktorej cieľom je umožniť nám posielať eurové platby príjemcom kdekoľvek v Európe rovnako ľahko, bezpečne a efektívne ako v prípade platieb tuzemských – bez ohľadu na to, či ide o platby prostredníctvom inkasa, debetnej karty alebo bankového prevodu.

Aké sú výhody okamžitých platieb?

Okamžité platby umožňujú posielať a prijímať elektronické platby v eurách kedykoľvek a kdekoľvek. V niektorých krajinách už existuje možnosť okamžité platby realizovať prostredníctvom mobilného telefónu, a to rovnako rýchlo a prakticky ako v hotovosti, napríklad ak si s kolegami delíte účet za večeru alebo ak chcete požičať peniaze priateľovi či príbuznému.

Pri elektronickom obchodovaní okamžité platby obchodníkom eliminujú riziko nezaplatenia, keďže expedovanie tovaru a služieb môže byť jednoducho synchronizované s platbou. Pri medzipodnikových platbách okamžité platby zlepšujú hotovostné toky a zjednodušujú hospodárenie, redukujú oneskorenie platieb a skracujú úhradu faktúr.

Okamžité platby môžu byť i prostriedkom na zvýšenie miery finančnej inklúzie. Podľa práva EÚ majú všetci občania EÚ právo otvoriť si základný platobný účet, a to bez ohľadu na svoju finančnú situáciu či miesto bydliska. Možnosť posielať a prijímať okamžité platby priamo z mobilného telefónu môže u ľudí vyvolať záujem začať využívať finančné služby, resp. ich využívať častejšie.

Kedy budú okamžité platby k dispozícii?

Poskytovatelia platobných služieb nemajú povinnosť svojim zákazníkom okamžité platby poskytovať. ECB im však odporučila možnosť okamžitých platieb v eurách sprístupniť od novembra 2017. Niektorí to už spravili, niektorí to majú v pláne. Skúsenosti z krajín, ktoré už okamžité platby používajú (napr. z Dánska a Švédska), ukazujú rýchly nárast ich popularity.

Akú úlohu pritom zohráva ECB?

Okamžité platby sú predmetom záujmu ECB, pretože jednou z jej úloh je zaisťovať bezpečnosť a efektívnosť elektronických platieb v eurách.

V záujme podpory inovácie v oblasti platobného styku spolu s finančným sektorom pracujeme na určení jednotných pravidiel a štandardov a zároveň na odstránení zostávajúcich prekážok zahraničných platieb v rámci EÚ. ECB zároveň predsedá skupine Euro Retail Payments Board, ktorá spája predstaviteľov z radov poskytovateľov a používateľov platobných služieb a zameriava sa na zvyšovanie miery integrácie, inovatívnosti a konkurencieschopnosti platobného trhu v EÚ. Euro Retail Payments Board je na čele iniciatívy za zavedenie celoeurópskych okamžitých platieb a sleduje stav ich zavádzania.

V záujme zjednodušenia zavádzania okamžitých platieb ECB vyvíja novú službu, ktorá poskytovateľom platobných služieb umožní okamžité, bezpečné a nepretržité vyrovnanie platieb. Služba okamžitého vyrovnania platieb v systéme TARGET (TARGET instant payments settlement – TIPS), ktorá bude zavedená v novembri 2018, by mala pre poskytovateľov platobných služieb predstavovať ďalší podnet na zavedenie okamžitých platieb, pretože im zjednoduší a zlacní prístup k zákazníkom iných poskytovateľov v celej Európe. V dôsledku toho by sa mali okamžité platby už čoskoro stať bežnými v celej Európe. Sledujte ďalší vývoj v tejto oblasti.

Viac informácií o tomto projekte: TARGET instant payment settlement (TIPS)