Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Как се избират членовете на Изпълнителния съвет?

8 септември 2023 г.

Членовете на Изпълнителния съвет – председателят, заместник-председателят и четиримата други членове – ръководят текущата дейност на ЕЦБ. Освен това те участват в Управителния съвет, който взема решенията за мерките на паричната политика в изпълнение на първостепенната ни задача – ценова стабилност.

Ето как се назначават членовете на Изпълнителния съвет за осемгодишен мандат, както е определено в Договора за функционирането на Европейския съюз:

Членовете на Изпълнителния съвет са: