Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Conas a roghnaítear comhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin?

8 Meán Fómhair 2023

Reáchtálann comhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin — an tUachtarán, an Leas-Uachtarán agus ceathrar comhaltaí eile — gnó BCE ó lá go lá agus suíonn siad freisin ar an gComhairle Rialaithe, a chinneann na bearta beartais airgeadaíochta chun ár bpríomh-shainordú maidir le cobhsaíocht praghsanna a chomhlíonadh.

Seo an chaoi a gceaptar comhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin dá dtéarma ocht mbliana, mar a shainmhínítear sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

Is iad seo a leanas comhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin: