Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

8 september 2023

Ledamöterna i direktionen – ordförande, vice ordförande och fyra andra ledamöter – leder ECB:s dagliga verksamhet och sitter också i ECB-rådet, som beslutar om vilka penningpolitiska åtgärder som ska vidtas för att fullgöra prisstabilitetsmandatet.

Så här utses direktionsledamöter för sin mandattid på åtta år, enligt definitionen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt:

Direktionsledamöter är: