Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Hoe worden de directieleden van de ECB gekozen?

8 september 2023

De directieleden – de president, de vicepresident en vier andere leden – zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ECB en hebben ook zitting in de Raad van Bestuur, die besluiten neemt over de monetairbeleidsmaatregelen om ons primaire mandaat van prijsstabiliteit te vervullen.

De directieleden worden benoemd voor een termijn van acht jaar, zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie:

De directieleden ...