Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Όλες οι επεξηγήσεις

13 Σεπτεμβρίου 2023

Γιατί η ΕΚΤ γνωμοδοτεί για νομοθετικές πράξεις;

8 Σεπτεμβρίου 2023

Πώς επιλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής;

21 Απριλίου 2023

Τι είναι οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων σχετικών με το κλίμα;

29 Νοεμβρίου 2022 

Κέρδη και ζημίες της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ: από πού προέρχονται;

7 Νοεμβρίου 2022

Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική για την ΕΚΤ;

27 Οκτωβρίου 2022

Τι είναι τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά;

21 Οκτωβρίου 2022

Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων;

5 Οκτωβρίου 2022

Το ψηφιακό ευρώ και η σημασία του χρήματος κεντρικής τράπεζας

1 Οκτωβρίου 2022

Πώς θα πετύχουμε την απεξάρτηση των εταιρικών ομολόγων που διακρατούμε από τον άνθρακα;

23 Σεπτεμβρίου 2022

Αυξήσαμε τα επιτόκια. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

28 Ιουλίου 2022

Τι είναι η παροχή ενδείξεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής;

28 Ιουλίου 2022

Το αρνητικό επιτόκιο της ΕΚΤ

18 Μαΐου 2022

Τι είναι οι συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων;

16 Νοεμβρίου 2021

Γιατί είναι τόσο υψηλός ο πληθωρισμός σήμερα;

20 Οκτωβρίου 2021

Γιατί τα στατιστικά στοιχεία είναι σημαντικά;

25 Αυγούστου 2021

Γιατί είναι σημαντική η σταθερότητα των τιμών;

25 Αυγούστου 2021

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά στοιχείων ενεργητικού;

25 Αυγούστου 2021

Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για την ΕΚΤ

25 Αυγούστου 2021

«Απαλλοτριώνει» η ΕΚΤ τις αποταμιεύσεις;

25 Αυγούστου 2021

Τι είναι η νομισματική πολιτική;

28 Ιουλίου 2021

Τι είναι το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP);

14 Ιουλίου 2021

Τι είναι το bitcoin;

30 Μαρτίου 2021

Τι είναι οι στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης;

30 Ιανουαρίου 2021

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι σημαίνει αυτό για σας

14 Ιανουαρίου 2021

Τι είναι τα πλαίσια πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων;

20 Νοεμβρίου 2020

Τι είναι η AnaCredit;

12 Αυγούστου 2020

Τι είναι τα υπόλοιπα του TARGET2;

27 Απριλίου 2020

Τι πρέπει να κάνει μια χώρα για να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ;

1 Φεβρουαρίου 2020

Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ

1 Φεβρουαρίου 2020

Τι είναι οι στιγμιαίες πληρωμές;

30 Ιανουαρίου 2020

Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ;

13 Δεκεμβρίου 2019

Πώς ωφελείστε από το ευρώ

13 Δεκεμβρίου 2019

Συγκριτικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ

15 Νοεμβρίου 2019

Τι είναι η υπηρεσία ANFA;

26 Αυγούστου 2019

Τι είναι ο δανειστής έσχατης ανάγκης;

11 Ιουλίου 2019

Τι είναι τα επιτόκια αναφοράς, γιατί είναι τόσο σημαντικά και γιατί αναμορφώνονται;

29 Ιανουαρίου 2019

Τι είναι η σιωπηρή περίοδος;

13 Σεπτεμβρίου 2018

Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης;

13 Σεπτεμβρίου 2018

Τι είναι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης;

18 Ιουλίου 2018

Τι είναι η υποαπασχόληση των πόρων στην οικονομία;

11 Απριλίου 2018

Τι είναι το σύστημα εγγύησης καταθέσεων;

10 Απριλίου 2018

Γιατί είναι σημαντική η ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων;

28 Δεκεμβρίου 2017

Τι είναι η πλεονάζουσα ρευστότητα και γιατί είναι σημαντική;

18 Οκτωβρίου 2017

Τι είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις;

27 Ιουνίου 2017

Πώς η καινοτομία οδηγεί στην ανάπτυξη;

20 Ιουνίου 2017

Τι είναι το χρήμα;

24 Μαΐου 2017

Ένας σύντομος οδηγός για τις μακροπροληπτικές πολιτικές

19 Απριλίου 2017

Πώς μπορεί η νέα τεχνολογία να μεταμορφώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές;

7 Απριλίου 2017

Τι είναι το νομισματικό εισόδημα;

16 Φεβρουαρίου 2017

Αποκομίζει κέρδος η ΕΚΤ;

12 Ιανουαρίου 2017

Γιατί η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη;

8 Δεκεμβρίου 2016

Τι είναι ο δανεισμός τίτλων;

3 Νοεμβρίου 2016

Τι είναι οι περικοπές αποτίμησης;

28 Σεπτεμβρίου 2016

Γιατί η ΕΚΤ εκπονεί ερευνητικό έργο;

12 Σεπτεμβρίου 2016

Τι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ);

29 Ιουνίου 2016

Τι είναι το TARGET2;

28 Ιουνίου 2016

Ποιος είναι ο ρόλος των συναλλαγματικών ισοτιμιών;

25 Μαΐου 2016

Τι είναι τα επιτόκια και ποια είναι η διαφορά μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων

31 Μαρτίου 2016

Τι είναι το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού;

10 Ιουλίου 2015

Πώς λογοδοτεί η ΕΚΤ για τις πράξεις της;

1 Δεκεμβρίου 2014

Εκ περιτροπής άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου