Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πώς θα πετύχουμε την απεξάρτηση των εταιρικών ομολόγων που διακρατούμε από τον άνθρακα;

19 Σεπτεμβρίου 2022 (επικαιροποίηση: 1 Οκτωβρίου 2022)

Η κλιματική κρίση είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία και επηρεάζει τη σταθερότητα των τιμών, η οποία αποτελεί την κύρια αποστολή μας ως κεντρική τράπεζα. Για αυτόν τον λόγο έχουμε δεσμευθεί να συμβάλουμε στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της εντολής μας.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το έργο μας με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα όσον αφορά τους κλιματικούς κινδύνους που συνδέονται με τα στοιχεία ενεργητικού που διατηρούμε. Αυτός είναι ένας από τους τομείς στους οποίους λαμβάνουμε μέτρα: Επιδιώκουμε την απεξάρτηση των εταιρικών ομολόγων που διακρατούμε με απώτερο σκοπό την ευθυγράμμισή τους με τον στόχο των 1,5 βαθμών Κελσίου που ορίζει η Συμφωνία του Παρισιού. Για να το πετύχουμε αυτό εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις που εκδίδουν ομόλογα —γνωστές ως «εκδότες»— εργάζονται για τον μετριασμό των επιπτώσεών τους στο κλίμα. Από τον Οκτώβριο του 2022 πραγματοποιούμε περισσότερες αγορές από επιχειρήσεις που σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από αυτή την άποψη και λιγότερες από εκείνες που σημειώνουν χειρότερες επιδόσεις.

Ποια εταιρικά ομόλογα αγοράζαμε στο παρελθόν;

Στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής μας, αγοράζουμε εταιρικά ομόλογα βάσει ενός δείκτη αναφοράς. Ο εν λόγω δείκτης αποτελεί γνώμονα για τον καταμερισμό των αγορών σε συγκεκριμένους τομείς ή επιχειρήσεις. Στο παρελθόν αντικατόπτριζε ό,τι ήταν διαθέσιμο στην αγορά. Δηλαδή, γενικά, πραγματοποιούσαμε περισσότερες αγορές από επιχειρήσεις που εξέδιδαν μεγαλύτερο αριθμό ομολόγων.

Πώς τα εταιρικά ομόλογα που διακρατούμε μας εκθέτουν σε κλιματικούς κινδύνους;

Γενικά, όταν πραγματοποιούμε την αγορά ενός εταιρικού ομολόγου, αποδεχόμαστε τον κίνδυνο ότι αυτό ενδέχεται να απωλέσει την αξία του με την πάροδο του χρόνου. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να αποτελέσει έναν από τους λόγους για αυτήν την απώλεια: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι πυρκαγιές ή οι πλημμύρες μπορούν να πλήξουν τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ή των πελατών τους και να καταστρέψουν τις αποθήκες, τις μονάδες παραγωγής ή τα κέντρα δεδομένων τους. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι «φυσικοί κίνδυνοι».

Οι επιχειρήσεις μπορεί επίσης να πληγούν από τους λεγόμενους «κινδύνους μετάβασης», δηλαδή τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Οι καταναλωτές μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν να αγοράζουν εναλλακτικά προϊόντα ή ενδέχεται να αυξηθούν οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς οι κυβερνήσεις επιβάλλουν φόρους άνθρακα. Κάποια στιγμή οι νομοθέτες μπορεί να απαγορεύσουν επίσης ορισμένα προϊόντα υψηλής εντάσεως άνθρακα. Επιπλέον, οι καινοτομίες στον κλάδο της τεχνολογίας ενδέχεται να ωφελήσουν ορισμένες επιχειρήσεις, ενώ άλλες θα δυσκολευτούν να συμβαδίσουν με αυτές.

Όλες αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τις επιχειρήσεις υψηλότερης εντάσεως άνθρακα, όπως εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας ή των μεταφορών που στηρίζονται σε ορυκτά καύσιμα, εάν δεν προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, εάν αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες λόγω τέτοιων συμβάντων, η αξία των ομολόγων τους επηρεάζεται.

Γιατί είναι σημαντικοί αυτοί οι φυσικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι μετάβασης για την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ; Το Ευρωσύστημα διακρατεί ομόλογα από πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις και τομείς. Ως εκ τούτου, είμαστε εκτεθειμένοι στους προαναφερθέντες κινδύνους. Η απεξάρτηση του χαρτοφυλακίου μας από τον άνθρακα αποσκοπεί στον περιορισμό της έκθεσής μας σε αυτούς τους κινδύνους.

Τα μέτρα που λαμβάνουμε στηρίζουν επίσης τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα.

Πώς βελτιώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα των ομολόγων που αγοράζουμε;

Από τον Οκτώβριο του 2022 κατευθύνουμε τις αγορές μας προς επιχειρήσεις με καλύτερες κλιματικές επιδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνουμε τη στάθμιση στο χαρτοφυλάκιό μας για επιχειρήσεις που σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το κλίμα συγκριτικά με εκείνες που σημειώνουν χειρότερες επιδόσεις. Ως εκ τούτου, το χαρτοφυλάκιό μας αποκτά σταδιακά χαμηλότερη ένταση άνθρακα.

Συνεχίζουμε να αγοράζουμε ομόλογα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Αποκλειστικός γνώμονας για το συνολικό μέγεθος των αγορών μας συνεχίζει να είναι ο στόχος της σταθερότητας των τιμών. Ωστόσο, καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις να λάβουν χρηματοδότηση, εάν δεν βελτιώσουν τις κλιματικές τους επιδόσεις.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ευθυγράμμιση του χαρτοφυλακίου ομολόγων μας με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

Διαβάστε το δελτίο Τύπου και τις συνήθεις ερωτήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη;

Προκειμένου να αξιολογήσουμε τις κλιματικές επιδόσεις των εν λόγω εκδοτών υπολογίζουμε τη βαθμολογία για το κλίμα με βάση τρία κριτήρια:

Παρελθούσες εκπομπές

Ελέγχουμε το αποτύπωμα άνθρακα των επιχειρήσεων. Τις αξιολογούμε επίσης συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις του αντίστοιχου τομέα, καθώς και με όλους τους εκδότες ομολόγων που συμμετέχουν στα προγράμματα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα. Οι εκδότες με καλύτερες επιδόσεις και στις δύο πτυχές λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία.

Μελλοντικοί στόχοι

Εξετάζουμε τους στόχους που έχουν θέσει οι ίδιες οι επιχειρήσεις για τη μείωση των εκπομπών τους στο μέλλον. Οι εκδότες με πιο φιλόδοξους στόχους λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με το κλίμα

Εξετάζουμε πόσο διαφανείς είναι οι επιχειρήσεις όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Εκείνες που δημοσιεύουν δεδομένα υψηλής ποιότητας λαμβάνουν καλύτερη βαθμολογία.

Πώς συμβάλλει αυτό στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Η κατεύθυνση των αγορών μας μειώνει την έκθεσή μας σε κλιματικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη διακράτηση ομολόγων. Ταυτόχρονα, παρέχει κίνητρο στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας να ενισχύσουν τη διαφάνεια τους όσον αφορά τους κλιματικούς κινδύνους και το αποτύπωμα άνθρακά τους και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλουμε στη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και στους στόχους της ΕΕ για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι δεν είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε μόνοι μας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών τους. Φυσικά, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εναπόκειται, κατά κύριο λόγο, στις εκάστοτε κυβερνήσεις και κοινοβούλια. Διαθέτουν τα καλύτερα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αυτή την τόσο σημαντική πρόκληση. Ως η κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ, θα συνεισφέρουμε και εμείς εντός των ορίων της εντολής μας.