Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miten ympäristövaikutukset otetaan huomioon yritysten joukkolainoja ostettaessa?

19.9.2022 (päivitetty 1.10.2022)

Ilmastonmuutos on suuri haaste meidän aikakaudellamme. Se aiheuttaa tuntuvia ongelmia myös taloudessa ja vaikuttaa hintojen kehitykseen. Hintatason vakauttaminen on EKP:n ensisijainen tehtävä keskuspankkina, ja jo siksikin meidän on tärkeää olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta mahdollisuuksiemme mukaan.

Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin EKP:n toimintaan. Se esimerkiksi kasvattaa ilmastoriskejä taseessamme. Pyrimme nykyisin hankkimaan joukkolainoja mieluummin yrityksiltä, jotka ottavat ilmastonmuutoksen huomioon toiminnassaan. Näin voimme tukea Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Kiinnitämme ostoissa huomiota siihen, pyrkivätkö joukkolainoja liikkeeseen laskevat yritykset pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Kasvatimme ympäristövastuullisten yritysten joukkolainojen osuutta ostoissamme lokakuun 2022 alussa.

Miten ostoja on tehty tähän asti?

Yritysten joukkolainoja ostetaan rahapoliittisista syistä. Ostoja on tehty pitkälti sen mukaan, miten suuri osa markkinoilla olevista yritysten joukkolainoista on ollut minkin alan yritysten liikkeeseen laskemia. Samaten eri yritysten kohdalla on kiinnitetty huomiota siihen, kuinka paljon markkinoilla on niiden joukkolainoja.

Eurojärjestelmän ilmastoriski ja yritysten joukkolainat

Kun eurojärjestelmä ostaa joukkolainoja, se ottaa riskejä, sillä joidenkin joukkolainojen arvo saattaa laskea ajan myötä. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa joukkolainojen arvoon tuntuvastikin, jos esimerkiksi metsäpalo tai tulva tuhoaa yritysten tai niiden asiakkaiden toimipisteitä, varastoja, tehtaita tai tietotekniikkainfrastruktuuria. Luonnonkatastrofeihin liittyviä riskejä nimitetään fyysisiksi riskeiksi.

Siirtyminen vihreämpään talouteen aiheuttaa monille yrityksille siirtymäriskejä. Jos uudet ympäristötavoitteisiin liittyvät haittaverot nostavat tuotteiden hintaa, asiakkaat voivat siirtyä ostamaan edullisempia, ympäristöystävällisempiä tavaroita ja palveluja muualta. Tuotteita saatetaan jopa kieltää, jos niistä aiheutuu erittäin suuria päästöjä. Tekniikan kehittyessä osa yrityksistä selviytyy ilmastonmuutoksesta muita paremmin.

Ilmastonmuutos aiheuttaa huomattavia riskejä etenkin suuripäästöisille yrityksille, kuten energiantuottajille ja fossiilisia polttoaineita käyttäville kuljetusalan yrityksille. Jos ne eivät muuta toimintaansa, niiden kannattavuus voi heiketä – mikä vaikuttaisi niiden joukkolainojen arvoon.

EKP:n ja euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien on kiinnitettävä huomiota fyysisiin ja siirtymäriskeihin, sillä eurojärjestelmän taseessa on monien eri alojen yritysten joukkolainoja. Pienentämällä taseen ympäristöjalanjälkeä pystymme pienentämään myös sijoituksiin liittyviä riskejä.

Edistämme samalla siirtymistä vihreämpään talouteen sekä EU:n ilmastoneutraalius­tavoitteiden saavuttamista.

Miten ostojen ympäristövaikutusta voidaan parantaa?

Ostoissa on lokakuusta 2022 lähtien pyritty ottamaan huomioon yritysten ympäristövastuullisuus. Pyrimme ostamaan joukkolainoja mieluummin sellaisilta yrityksiltä, jotka ottavat ilmastonmuutoksen huomioon toiminnassaan. Joukkolainojen ympäristöjalanjälki taseessamme siis pienenee vähitellen.

Ostamme kuitenkin edelleen joukkolainoja useiden eri alojen yrityksiltä. Se, miten paljon ostoja tehdään, riippuu aina rahapolitiikan tarpeista. Yritysten on suhteessa vaikeampaa saada rahoitusta, jos ne eivät pyri parantamaan toimintansa ympäristövaikutuksia.

Tavoitteenamme on pienentää yritysten joukkolainojen ympäristöjalanjälkeä taseessamme niin paljon, että se edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Sivuillamme on julkaistu myös joukkolainojen ympäristöjalanjälkeä koskeva lehdistötiedote sekä teemaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Mihin kiinnitämme huomiota?

Näin arvioimme, miten hyvin liikkeeseenlaskijat ottavat ilmastonmuutoksen huomioon toiminnassaan:

Ympäristö­jalanjälki

Vertaamme kunkin yrityksen päästöjä muiden saman alan yritysten päästöihin. Lisäksi vertaamme keskenään kaikkia yrityksiä, joiden liikkeeseen laskemia joukkolainoja ohjelmissa voidaan ostaa. Tulokset vaikuttavat ostojen painotukseen.

Päästöjen vähentämis­tavoitteet

Ostojen painotukseen vaikuttaa myös se, kuinka tuntuvasti yritykset suunnittelevat pienentävänsä ympäristö­jalanjälkeään.

Tietojen saatavuus

Otamme huomioon myös sen, miten hyvin yritykset julkistavat tietoa ympäristö­vaikutuksistaan, joten tietojen laatu näkyy painotuksessa.

Olemme mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta

Ohjaamalla ostoja ympäristövastuullisten yritysten joukkolainoihin pienennämme omia ilmastoriskejämme, ja samalla annamme eri alojen yrityksille uusia syitä julkistaa tietoa ympäristö­riskeistään ja ‑jalanjäljestään – ja vähentää päästöjään. Edistämme siirtymistä vihreämpään talouteen ja EU:n ilmastoneutraalius­tavoitteiden saavuttamista myös monilla muilla tavoilla.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkien yhteinen asia. Yritysten on tehtävä osuutensa ja myös pienennettävä jalanjälkeään suunnitelmien mukaisesti. Parhaiten ilmastonmuutokseen pystyvät vaikuttamaan eri maiden hallitukset ja parlamentit, sillä niillä on käytettävissään tehokkaimmat välineet. Ilmastonmuutoksen hillitseminen kuuluu kuitenkin myös EKP:n tehtäviin euroalueen keskuspankkina. Voimme vaikuttaa kehitykseen omalla tehtäväalueellamme.