Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Gach mínitheoir

6 Meitheamh 2024

Tá rátaí úis laghdaithe againn. Cén fáth a ndearnamar é agus cad a chiallaíonn sé sin duitse?

8 Márta 2024

An euro lasmuigh den Eoraip

25 Eanáir 2024

Cén fáth a bhfuil staidreamh tábhachtach?

11 Nollaig 2023

Mar a théann an euro chun sochair duit

8 Samhain 2023

Céard is ceanglais cúlchiste íosta ann?

31 Deireadh Fómhair 2023

Cad is róleachtacht ann?

13 Meán Fómhair 2023

Cén fáth a dtugann an Banc Ceannais Eorpach comhairle maidir le reachtaíocht?

8 Meán Fómhair 2023

Conas a roghnaítear comhaltaí an Bhoird Feidhmiúcháin?

30 Meitheamh 2023

Céard is caolchorrlaigh luachála ann?

19 Bealtaine 2023

Brabúis agus caillteanais an Bhainc Ceannais Eorpaigh agus na mbanc ceannais náisiúnta: cárb as a dtagann siad?

21 Aibreán 2023

Cad is nochtuithe aeráide ann?

24 Feabhra 2023

Céard é ANFA?

1 Eanáir 2023

Cearta vótála rothlaithe na Comhairle Rialaithe

1 Eanáir 2023

Léamh comparáideach ar an limistéar euro

1 Eanáir 2023

Céard is gá do thír a dhéanamh chun dul isteach sa limistéar euro?

7 Samhain 2022

Cén fáth ar cás leis an mBanc Ceannais Eorpach an t-athrú aeráide?

21 Deireadh Fómhair 2022

Céard é an ráta saoráide taisce?

1 Deireadh Fómhair 2022

Cén chaoi a bhfuil ár sealúchais bannaí corparáideacha á ndícharbónú againn?

28 Iúil 2022

Céard is réamhthreoir ann?

28 Iúil 2022

Ráta úis diúltach an Bhainc Ceannais Eorpaigh

18 Bealtaine 2022

Céard is líne babhtála airgeadra ann?

16 Samhain 2021

Cén fáth a bhfuil boilsciú chomh hard sin faoi láthair?

25 Lúnasa 2021

Cén fáth a bhfuil praghsanna cobhsaí tábhachtach?

25 Lúnasa 2021

Cén chaoi a n-oibríonn clár ceannaithe sócmhainní an Bhainc Ceannais Eorpaigh?

25 Lúnasa 2021

Cúig rud nach mór a bheith ar eolas agat faoin mBanc Ceannais Eorpach

25 Lúnasa 2021

An bhfuil an Banc Ceannais Eorpach ag déanamh “díshealbhú” orthu siúd a bhfuil coigiltis acu?

25 Lúnasa 2021

Céard is beartas airgeadaíochta ann?

28 Iúil 2021

Cad é PEPP?

14 Iúil 2021

Céard is Bitcoin ann?

8 Iúil 2021

Céard is boilsciú ann?

30 Márta 2021

Céard is oibríochtaí athmhaoinithe spriocdhírithe fadtéarmacha ann (TLTROnna)?

30 Eanáir 2021

Cad a dhéanann an Banc Ceannais Eorpach agus cad a chiallaíonn an obair sin duitse

14 Eanáir 2021

Céard iad creata éilimh creidmheasa breise (ACC)?

20 Samhain 2020

Céard é AnaCredit?

12 Lúnasa 2020

Céard is iarmhéid TARGET2 ann?

1 Feabhra 2020

Cúig rud le bheith ar eolas agat faoi Chonradh Maastricht

1 Feabhra 2020

Céard is íocaíochtaí meandracha ann?

30 Eanáir 2020

Cé leis an Banc Ceannais Eorpach?

26 Lúnasa 2019

Céard is brí le hiasachtóir na rogha deiridh?

11 Iúil 2019

Céard is rátaí tagarmhairc ann, cén tábhacht atá leo agus cén fáth a bhfuil athchóiriú á dhéanamh orthu?

29 Eanáir 2019

Cad í an tréimhse chiúin?

13 Meán Fómhair 2018

Céard é an ráta saoráide taisce?

13 Meán Fómhair 2018

Céard é ráta na bpríomhoibríochtaí athmhaoinithe?

18 Iúil 2018

Céard is tearcúsáid eacnamaíoch ann?

11 Aibreán 2018

Céard is scéim ráthaithe taiscí ann?

10 Aibreán 2018

Cén fáth a bhfuil cibear-athléimneacht tábhachtach?

18 Deireadh Fómhair 2017

Céard is athchóirithe struchtúracha ann?

27 Meitheamh 2017

Cén chaoi a dtagann fás ón nuálaíocht?

20 Meitheamh 2017

Cad is airgead ann?

24 Bealtaine 2017

Súil sciobtha ar bheartais mhacrastuamachta

19 Aibreán 2017

Conas is féidir margaí airgeadais a athrú ó bhonn leis an nuatheicneolaíocht?

7 Aibreán 2017

Céard é ioncam tiarnais?

16 Feabhra 2017

An ngineann an Banc Ceannais Eorpach brabús?

12 Eanáir 2017

Cén fáth a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach neamhspleách?

8 Nollaig 2016

Céard is iasachtú urrús ann?

28 Meán Fómhair 2016

Cén fáth a ndéanann an Banc Ceannais Eorpach taighde?

12 Meán Fómhair 2016

Cad is iasachtaí neamhthuillmheacha ann?

29 Meitheamh 2016

Cad é TARGET2?

28 Meitheamh 2016

Céard é ról na rátaí malairte?

25 Bealtaine 2016

Céard iad rátaí úis agus cén difear atá idir rátaí úis ainmniúla agus rátaí úis fírinneacha?

31 Márta 2016

Céard é an clár ceannaithe sócmhainní leathnaithe?

10 Iúil 2015

Cén chaoi a bhfuil an Banc Ceannais Eorpach freagrach as a chuid ghníomhaíochtaí?