Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Céard is Bitcoin ann?

13 Feabhra 2018 (nuashonrú deireanach ar an 14 Iúil 2021)

Tugtar criptea-shócmhainn ar Bitcoin. Ach céard é Bitcoin agus cén impleacht atá aige d'fhíorairgeadraí?

Go bunúsach, is licín digiteach é is féidir a mhalartú go leictreonach. Níl foirm fhisiciúil ann de. Cruthaíonn líonra ríomhairí Bitcoin agus déanann siad iad a riar trí úsáid a bhaint as foirmlí matamaiticiúla casta, seachas údarás nó eagraíocht aonair a bheith ina mbun.

Is rud fíorúil é Bitcoin ach ní airgeadra fíorúil é. Cén fáth nach airgeadra é?

Ní thugann aon duine ráthaíocht dó

Ní eisíonn údarás lárnach poiblí Bitcoin. Ní féidir leat an mhuinín chéanna a bheith agat as Bitcoin agus a bheadh agat as airgeadra oifigiúil amhail an euro, airgeadra a dtugann bainc cheannais an limistéir euro ráthaíocht dó. Mar chaomhnóirí an euro, oibrímid chun do cheart an euro a úsáid mar íocaíocht a ráthú agus chun luach an euro féin a chaomhnú.

Ní ghlactar leis go ginearálta mar mhodh íocaíochta.

Dá mba airgeadra é Bitcoin, bheifí ag súil go n-úsáidfí go forleathan é. Ach, i bhfírinne is beag áit ar féidir íoc as rud le Bitcoin. Agus bíonn na hidirbhearta sin mall agus costasach áit ar féidir íoc le Bitcoin.

Ní thugtar cosaint d'úsáideoirí

Is féidir le haiceálaí Bitcoin a ghoid. Níl aon chosaint dhlíthiúil agat má tharlaíonn sé sin.

Tá sé róluaineach

Is stór luacha iontaofa é airgeadra agus mar sin is féidir leat a bheith cinnte go mbeidh tú in ann an méid céanna rudaí, a bheag nó a mhór, a cheannach leis an airgead atá agat inniu agus amárach nó an t-am seo an bhliain seo chugainn. Níl Bitcoin cobhsaí. Is féidir lena luach dul in airde go pras titim go tobann laistigh de chúpla lá.

Mura airgeadra é, céard atá i gceist leis?

Is sócmhainn amhantrach é Bitcoin. I bhfocail eile, is rud é ar féidir leat dul i bhfiontar air chun brabús a ghiniúint, ach tá seans ann go gcaillfidh tú d’infheistíocht.

An ionann cripteamhonaí cobhsaí agus bitcoin?

Is é an aidhm atá le cripteamhonaí cobhsaí gur cripteashócmhainní a bheidh iontu a bheidh níos cobhsaí ná bitcoin. Nascann eisitheoirí iad le stór luacha iontaofa amhail sócmhainní cuideachta nó ór. Mar sin féin, níl i gceist le luach aon chripteamhona chobhsaí ach geallúint ó chuideachta phríobháideach. Murab ionann agus na n-airgeadraí oifigiúla, ní thugann aon insititúid phoiblí ráthaíocht dó.

Cé a dhéanann maoirseacht ar chriptea-shócmhainní?

Ní féidir a sheiceáil an bhfuil nó nach bhfuil eisitheoirí cripteamhonaí cobhsaí in ann a ngeallúint faoin “luach cobhsaí” sin a choimeád, ná an eisíonn nó nach n-eisíonn siad níos mó cripteamhonaí ná mar atá sé d’acmhainn acu a íoc ar ais. Chun dul i ngleic leis an deacracht sin, mhol an Coimisiún Eorpach reachtaíocht nua chun úsáideoirí cripteamhonaí cobhsaí san Aontas Eorpach a chosaint.

An gcuirfidh an Banc Ceannais Eorpach cosc ar Bitcoin?

Níl freagracht ar an mBanc Ceannais Eorpach cosc a chur ar Bitcoin nó ar chriptea-shócmhainní eile ná iad a rialú, toisc nach dlíthairiscint iad. Mar sin féin, is gá a bheith cúramach i ngeall ar an easpa chosanta atá ann do thomhaltóirí.

FÉACH FREISIN

Foghlaim tuilleadh faoi ábhar gaolmhar

Foghlaim tuilleadh faoi euro digiteach

Modh tapa, éasca agus slán a bheadh sa euro digiteach do do chuid íocaíochta.

Mol an euro dhigitigh

Todhchaí an airgid

Léigh an t-alt le Christine Lagarde san iris L’ENA hors les murs maidir le hairgead agus íocaíochtaí.

Todhchaí an airgid - nualaíocht a chothú agus muinín a choimeád