Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво е задължението за отчетност на ЕЦБ?

10 юли 2015 г.

Действията на ЕЦБ засягат 340 милиона души и милиони фирми в еврозоната – или по-точно техните решения дали да спестяват или да инвестират, дали да ползват заеми или да предоставят такива. Ето защо тя е справедливо задължена да се отчита за действията си, като се стреми да ги обяснява пред обществеността, нейните избрани представители и други, като например медиите и финансовите пазари.

От формална гледна точка ЕЦБ като институция на ЕС се отчита пред европейските граждани чрез Европейския парламент. Това изискване е залегнало в Договорите за Европейския съюз, където също така са посочени различните канали за отчетност, включително редовен диалог между председателя на ЕЦБ и Европейския парламент.

Отчетност

В допълнение към изпълнението на нормативно установените си задължения членовете на Изпълнителния съвет представят редовно обзор на икономическата динамика, паричната политика и други важни въпроси в речи и интервюта за медиите. Те се публикуват, основно на английски език, на уебсайта, а някои се превеждат на един или повече езици. За да осигури допълнителна прозрачност на своите действия, от началото на 2015 г. освен пресконференцията, която се провежда след всяко заседание по паричната политика, ЕЦБ публикува и съобщения за заседанията на Управителния съвет по тази тема.

SEE ALSO

Find out more about related content