Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako sa ECB zodpovedá za svoje kroky?

10. júla 2015

ECB svojím konaním ovplyvňuje 340 miliónov obyvateľov a milióny podnikov v eurozóne – presnejšie, ich rozhodnutia o sporení a investíciách, resp. prijímaní a poskytovaní úverov. Práve preto sa ECB za svoje konanie zodpovedá, a aj zodpovedať musí. Svoje kroky sa snaží zdôvodňovať verejnosti, jej zvoleným zástupcom i ďalším subjektom, ako sú médiá a finančné trhy.

Ako inštitúcia Európskej únie sa ECB formálne zodpovedá občanom Európy prostredníctvom Európskeho parlamentu. Táto požiadavka je stanovená v zmluvách o Európskej únii, ktoré určujú aj rôzne línie zodpovednosti vrátane pravidelného dialógu prezidenta ECB s Európskym parlamentom.

Zodpovednosť

Popri plnení zákonných povinností členovia Výkonnej rady pravidelne hodnotia hospodársky vývoj, menovú politiku a ďalšie kľúčové otázky vo svojich prejavoch a rozhovoroch s médiami. Tieto vyjadrenia sa zverejňujú, väčšinou v anglickom jazyku, na internetovej stránke, pričom niektoré z nich sa prekladajú aj do iných jazykov. Popri tlačových konferenciách, ktoré sa konajú vždy po menovopolitických zasadaniach Rady guvernérov, ECB od začiatku roka 2015 v záujme zvyšovania transparentnosti svojej činnosti publikuje aj správy z týchto zasadnutí.

SEE ALSO

Find out more about related content