Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Millä tavoin EKP on tilivelvollinen toimistaan?

10.7.2015

EKP:n toiminta vaikuttaa euroalueen 340 miljoonaan kansalaiseen ja miljooniin yrityksiin: sen toimet vaikuttavat säästämis‑ ja investointipäätöksiin sekä lainananto‑ ja lainanottopäätöksiin. Sen takia EKP:llä on tilivelvollisuus, ja se pyrkii selostamaan toimintaansa suurelle yleisölle, sen vaaleilla valituille edustajille sekä esimerkiksi tiedotusvälineille ja rahoitusmarkkinoille.

EKP on EU:n toimielin, joten se on virallisesti tilivelvollinen Euroopan parlamentille ja sitä kautta Euroopan unionin kansalaisille. Tilivelvollisuudesta on määrätty EU:n perussopimuksissa, joissa määritellään myös, kuinka EKP:n tilivelvollisuus toteutuu käytännössä. Tähän kuuluu mm. säännöllinen vuoropuhelu EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin välillä.

Tilivelvollisuus

Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi johtokunnan jäsenet pitävät säännöllisesti puheita ja antavat tiedotusvälineille haastatteluja, joissa he tarkastelevat talouskehitystä, rahapolitiikkaa ja muita tärkeitä aiheita. Puheet ja haastattelut julkaistaan EKP:n verkkosivulla. Valtaosa julkaistaan englannin kielellä, ja osa käännetään yhdelle tai useammalle muulle kielelle. Vuoden 2015 alusta lähtien EKP on parantanut avoimuutta entisestään julkaisemalla selontekoja EKP:n neuvoston rahapolitiikkakokouksista. Lisäksi kutakin rahapoliittista kokousta seuraa edelleen lehdistötilaisuus.

SEE ALSO

Find out more about related content