Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kako ECB odgovarja za svoje ukrepe?

10. julij 2015

Ukrepi ECB vplivajo na 340 milijonov prebivalcev in na milijone podjetij v euroobmočju. Vplivajo namreč na njihovo odločanje med varčevanjem in investiranjem, med izposojanjem in posojanjem. Zaradi tega je – in tudi mora biti – demokratično odgovorna, kar pomeni, da si prizadeva svoje ukrepe pojasniti javnosti, izvoljenim predstavnikom ter drugim, kot so mediji in finančni trgi.

Formalno ECB kot institucija EU odgovarja prebivalcem Evrope prek Evropskega parlamenta. Ta zahteva je zapisana v pogodbah o Evropski uniji, ki določata tudi različne kanale odgovornosti, med katerimi je reden dialog med predsednikom ECB in Evropskim parlamentom.

Odgovornost

Člani Izvršilnega odbora ECB izpolnjujejo obveznosti, ki jim jih nalaga zakon, poleg tega pa v govorih in intervjujih za medije redno ocenjujejo dogajanja v gospodarstvu, denarno politiko in druge ključne zadeve. ECB jih objavlja na svoji spletni strani. V glavnem so v angleščini, nekateri pa so prevedeni tudi v druge jezike. Poleg tiskovne konference, ki sledi vsakokratni seji o denarni politiki, ECB od začetka leta 2015 objavlja tudi povzetke sej Sveta ECB, na katerih ta razpravlja o denarni politiki, kar povečuje transparentnost njenih ukrepov.

SEE ALSO

Find out more about related content