Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

På vilket sätt kan ECB ställas till svars för sitt agerande?

10 juli 2015

ECB:s agerande påverkar 340 miljoner människor och miljontals företag i euroområdet – närmare bestämt deras beslut om att spara eller investera, att låna eller låna ut. Det är därför som ECB kan, och måste kunna, ställas till svars för sitt agerande. Det är också därför som ECB har för avsikt att förklara sina åtgärder för allmänheten och deras folkvalda representanter och andra, t.ex. media och finansmarknader.

Formellt är ECB, som EU-institution, ansvarig inför Europas befolkning genom Europaparlamentet. Detta krav fastställs i EU-fördragen. Där anges även de olika kanalerna för ansvarighet, bl.a. att ECB:s ordförande ska föra en regelbunden dialog med Europaparlamentet.

Ansvarighet

Förutom att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter behandlar direktionens ledamöter regelbundet den ekonomiska utvecklingen, penningpolitiken och andra nyckelfrågor i tal och intervjuer med media. Dessa publiceras på webbplatsen, huvudsakligen på engelska, men några översätts till ett eller flera språk. För att ytterligare öka transparensen kring sitt agerande, utöver den presskonferens som hålls efter varje penningpolitiskt sammanträde, publicerar ECB sedan början av 2015 även redogörelser från ECB-rådets penningpolitiska sammanträden.

SEE ALSO

Find out more about related content