SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvordan står ECB til ansvar for sine handlinger?

10. juli 2015

ECB's handlinger påvirker 340 millioner mennesker og millioner af virksomheder i euroområdet – nærmere bestemt deres beslutninger med hensyn til, om de skal spare op eller investere, låne penge ud eller selv låne. Derfor skal ECB selvfølgelig stå til ansvar for sine handlinger og bestræber sig da også på at forklare dem for borgerne, de folkevalgte repræsentanter og andre, som fx medierne og de finansielle markeder.

ECB skal som EU-institution formelt stå til ansvar over for Europas befolkning via Europa-Parlamentet. Denne forpligtelse er fastsat i Den Europæiske Unions traktater, hvoraf det også fremgår, hvordan det skal ske, bl.a. at der skal være en regelmæssig dialog mellem ECB's formand og Europa-Parlamentet.

Ansvarlighed

Ud over at opfylde de lovbestemte forpligtelser gennemgår medlemmerne af ECB's direktion regelmæssigt den økonomiske udvikling, pengepolitikken og andre vigtige emner i taler og i interviews i medierne. De offentliggøres på ECB's websted, primært på engelsk. Nogle af dem oversættes dog til et eller flere andre sprog. Ud over den pressekonference, som afholdes efter alle pengepolitiske møder, har ECB siden starten af 2015 også offentliggjort referater af Styrelsesrådets pengepolitiske møder for yderligere at øge gennemsigtigheden af ECB's handlinger.

SEE ALSO

Find out more about related content