Menu

Какво представлява Европейската централна банка?

Каква е ролята ѝ във Вашия делник?

1 юни 2018 г. (актуализация – 14 декември 2018 г.)

Представяме Ви 20 факта, които подбрахме във връзка с нашата двадесета годишнина на 1 юни 2018 г.

 1. Ако живеете в еврозоната, Вие сте един от 340-те милиона души, които използват единна валута, управлявана от Европейската централна банка. Икономиката ни е втората най-голяма в света.
   
 2. За да имате спокойното съзнание, че утре ще можете да купите с доходите си същото като днес, ние в ЕЦБ работим за това цените в еврозоната да се задържат стабилни. Това е нашата главна задача. От създаването на еврото на 1 януари 1999 г. насам средното равнище на инфлацията е 1,7% – под нивото от 70-те, 80-те и 90-те години.
  Защо са важни стабилните цени?
   
 3. Как поддържаме цените стабилни? Като определяме лихвените проценти и посредством други мерки на паричната политика. Управителният съвет на ЕЦБ заседава на всеки шест седмици, за да взема решения, свързани с паричната политика.
  Какво представлява паричната политика?
  Решения, свързани с паричната политика
   
 4. Също така заедно с 19-те национални централни банки произвеждаме евробанкнотите (от 2002 г. насам сме произвели 130 милиарда банкноти).
  Защитни елементи на банкнотите
   
 5. Следим внимателно за стабилността на финансовата система. Ако е стабилна, тя може да противостои на сътресения, без това съществено да наруши функционирането ѝ. С други думи, хората все още ще имат достъп до банковите си сметки, предприятията ще могат да извършват и получават плащания, инвеститорите – да търгуват и т.н. Ние анализираме рисковете в системата и предлагаме макропруденциални политики на правителствата от еврозоната.
  Специален акцент върху финансовата стабилност
  Накратко за макропруденциалната политика
   
 6. От 2014 г. насам извършваме и пряк надзор над най-големите банки в еврозоната, за да сте сигурни, че те могат да се справят при влошаване на обстоятелствата. Около 1200 служители на ЕЦБ наблюдават внимателно 118 големи банки и определят насоки за сектора.
  Защо трябва да има надзор над търговските банки?
   
 7. Осигуряваме Ви възможността да извършвате сигурни плащания – било то в брой, с карта или по електронен път. Това става, като се грижим за платежните системи, които правят възможни тези транзакции. Платежната ни система TARGET2 обработва 350 000 транзакции дневно с обща дневна стойност 1,7 трилиона евро.
  Какво представлява TARGET2?
   
 8. И като става дума за плащания, знаете ли, че скоро ще можете да извършвате незабавни електронни плащания посредством нашата система TIPS, вместо да чакате няколко дни за получаване на плащането?
  Предстоящо: трансгранични незабавни плащания
  Какво представлява TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS)?
   
 9. Изследваме технологията на блоковите вериги и други нови финансови технологии и работим активно в областта на киберустойчивостта. Целта е да се погрижим платежните системи да бъдат все така сигурни, устойчиви и ефективни.
  Как могат новите технологии да променят из основи финансовите пазари?
  Защо е важна киберустойчивостта?
   
 10. За нас са важни големите обеми данни. Статистиците ни непрекъснато работят с данни в най-различни области, допринасяйки за основата на решенията ни по паричната политика.
  Защо е важна статистиката?
   
 11. Паричната ни политика допринася за растежа на икономиката в еврозоната. Знаете ли, че от създаването на единната валута досега средният БВП на едно лице в еврозоната е нараснал от около 21 000 евро до около 32 000 евро?
   
 12. Политиките ни също така подкрепят заетостта. От 2012 г. до 2017 г. в еврозоната бяха създадени седем милиона нови работни места и понастоящем заетостта обхваща 71% от хората в трудоспособна възраст.
   
 13. За да гарантираме, че действаме в интерес на европейските граждани, ние сме независима институция. Това означава, че не се влияем от краткосрочни политически съображения.
  Защо е независима ЕЦБ?
   
 14. Отчитаме се пред европейските граждани. Затова се стремим да Ви обясняваме своите действия и сме правно задължени да се отчитаме за тях пред Вашите избрани представители в Европейския парламент.
  Как се отчита ЕЦБ за своите действия?
   
 15. Можете да разчитате на нас. През 2012 г. председателят на ЕЦБ Марио Драги произнесе прочутите думи: „В границите на мандата си ЕЦБ е готова да стори всичко необходимо, за да запази еврото.“ Съвместно с други институции преодоляхме кризата с държавните дългове в еврозоната.
  Реч на Марио Драги, 26 юли 2012 г.
   
 16. ЕЦБ се намира във Франкфурт, Германия. Офисите ни са разположени в новия небостъргач в Остенд, както и в Юротауър и в Японския център в банковия квартал.
  За главната сграда на ЕЦБ
   
 17. Тук работят над 3000 души от Европа и света, които говорят на 23 различни езика.
  Кариера в ЕЦБ
   
 18. В ЕЦБ изграждаме работна среда на включване. Служителите ни участват в мрежи като Мрежа „Дъга“, Мрежа „Организиране от жени за жени“ и Групата за етноси и култури.
  Равнопоставеност и включване в ЕЦБ
   
 19. От върха на 185-метровия небостъргач на ЕЦБ във франкфуртския квартал Остенд ловуват соколи. Ние обаче следим и за ястреби и гълъби, които може да навестят къщичките за птици около нашата сграда...
   
 20. И не на последно място, знаем, че понякога е трудно да се свържете с нас. Но бихме искали да си говорим по-често. Ето нашата страница с данните за контакт. Можете да се свържете с нас в и LinkedIn, а ако минавате през Франкфурт, надникнете в нашия Център за посетители!