Menu

Čo je to Európska centrálna banka?

... a čo pre vás ECB znamená v bežnom živote?

1. júna 2018 (aktualizované 14. decembra 2018)

Pri príležitosti našich 20. narodenín (1. júna 2018) vám prinášame dvadsať zaujímavých faktov.

 1. Ak žijete v eurozóne, patríte medzi 340 miliónov ľudí používajúcich jednotnú menu, ktorú spravuje Európska centrálna banka (ECB). Eurozóna je druhá najväčšia ekonomika na svete.

 2. Hlavnou úlohou ECB je udržiavanie cenovej stability v eurozóne, aby si jej obyvatelia mohli byť istí, že si za svoje peniaze zajtra dokážu kúpiť toľko ako dnes. Od vzniku eura 1. januára 1999 miera inflácie v priemere dosahuje 1,7 % – menej ako v 70., 80. a 90. rokoch dvadsiateho storočia.
  Prečo potrebujeme stabilné ceny?

 3. Ako udržiavame stabilné ceny? Prostredníctvom stanovovania úrokových sadzieb a iných opatrení menovej politiky. Rada guvernérov ECB prijíma rozhodnutia o menovej politike každých šesť týždňov.
  Čo je to menová politika?
  Rozhodnutia o menovej politike

 4. Spolu s národnými centrálnymi bankami 19 krajín eurozóny tiež vyrábame eurové bankovky (od roku 2002 už 130 miliárd kusov).
  Ochranné prvky bankoviek

 5. Dohliadame na stabilitu finančného systému. Stabilný finančný systém dokáže odolávať šokom bez vážnejších následkov. Inými slovami, ľudia nestrácajú prístup k svojim bankovým účtom, podniky môžu naďalej uskutočňovať a prijímať platby, investori môžu naďalej obchodovať a pod. Analyzujeme riziká, ktoré systém ohrozujú, a vládam krajín eurozóny navrhujeme vhodné makroprudenciálne opatrenia.
  Bližšie o finančnej stabilite
  Stručný sprievodca makroprudenciálnymi politikami

 6. Od roku 2014 zároveň vykonávame priamy dohľad nad najväčšími bankami v eurozóne, aby ste sa mohli spoľahnúť na to, že sa dokážu vyrovnať aj s náročnými podmienkami. Na 118 veľkých bánk pozorne dohliada približne 1 200 zamestnancov, ktorí zároveň bankovému sektoru vydávajú príslušné usmernenia.
  Prečo je potrebné dohliadať na komerčné banky?

 7. Zaisťujeme bezpečnosť vašich platieb – hotovostných, kartových i elektronických. Dohliadame totiž na platobné systémy, ktoré umožňujú ich realizáciu. Náš platobný systém TARGET2 spracúva 350 000 transakcií denne, s celkovým denným obratom 1,7 bil. €.
  Čo je to TARGET2?

 8. Keď už je reč o platbách, vedeli ste, že pomocou nášho systému TIPS bude onedlho možné uskutočňovať okamžité elektronické platby? Na príchod platby tak už nebudete musieť čakať niekoľko dní.
  Už onedlho: okamžité cezhraničné platby
  Čo je to TARGET Instant Payments Settlement (TIPS)?

 9. Zaoberáme sa oblasťou blockchain a ďalšími novými finančnými technológiami a sme aktívni aj v oblasti ochrany pred kybernetickými útokmi. Vďaka tomu dokážeme zabezpečiť, aby bol platobný styk aj naďalej bezpečný, odolný a efektívny.
  Ako môžu nové technológie spôsobiť transformáciu finančných trhov?
  Prečo je dôležitá ochrana pred kybernetickými útokmi?

 10. Zaujímajú nás veľké dáta. Naši štatistici sa neustále venujú spracovaniu a analýze údajov z rôznych oblastí. Tieto údaje sú podkladom našich menovopolitických rozhodnutí.
  Prečo záleží na štatistike?

 11. Naša menová politika prispieva k rastu hospodárstva eurozóny. Vedeli ste, že priemerný HDP na osobu v eurozóne od zavedenia eura vzrástol z približne 21 000 € na 32 000 €?

 12. Naša politika podporuje i zamestnanosť. Od roku 2012 do roku 2017 bolo v eurozóne vytvorených sedem miliónov nových pracovných miest a približne 71 % ľudí v produktívnom veku je v súčasnosti zapojených do pracovného procesu.

 13. Aby sme mohli konať v najlepšom záujme obyvateľov Európy, sme nezávislou inštitúciou. To znamená, že nepodliehame krátkodobým politickým cieľom.
  Prečo je ECB nezávislá?

 14. ECB sa zodpovedá občanom Európy. Svoje kroky sa vám preto snažíme vysvetľovať a máme právnu povinnosť zodpovedať sa za svoju činnosť vašim zvoleným zástupcom v Európskom parlamente.
  Ako sa ECB zodpovedá za svoje kroky?

 15. Môžete sa na nás spoľahnúť. V roku 2012 sa náš prezident Mario Draghi preslávil vyhlásením: „ECB je v rámci svojho mandátu pripravená prijať všetky potrebné kroky na zachovanie eura.“ Spolu s ostatnými sme sa úspešne vyrovnali s krízou štátneho dlhu v eurozóne.
  Prejav Maria Draghiho, 26. júl 2012

 16. Sídlime v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Naše kancelárie sa nachádzajú v novej výškovej budove v štvrti Ostend a v budovách Eurotower a Japan Centre v bankovej štvrti v centre mesta.
  Viac o hlavnej budove ECB

 17. V ECB pracuje viac než 3 000 ľudí z celej Európy i mimo nej. Hovoríme 23 rôznymi jazykmi.
  Pracovné príležitosti v ECB

 18. V rámci ECB sa zasadzujeme o rovnaké podmienky pre všetkých zamestnancov. Medzi naše zamestnanecké iniciatívy patrí napríklad Rainbow Network (sieť zameraná na LGBT komunitu), WOW (Women Organise Women – sieť vzájomnej podpory žien) a Ethnic and Cultural Group (sieť na podporu etnickej a kultúrnej diverzity).
  Diverzita a inklúzia v ECB

 19. Z vrcholu 185-metrového mrakodrapu ECB vo frankfurtskom Ostende vyrážajú na lov sokoly. Sledujeme tiež, či do vtáčích búdok na našom pozemku nezavítajú jastraby alebo holubice...

 20. A na záver: vieme, že niekedy nie je ľahké sa s nami spojiť. Aj napriek tomu by sme sa s vami radi porozprávali častejšie. Tu je naša kontaktná stránka. Spojiť sa s nami môžete aj na portáloch LinkedIn, a ak zavítate do Frankfurtu, zastavte sa v našom návštevníckom centre!