Menu

Mitä Euroopan keskuspankki tekee?

Miten EKP:n toiminta näkyy ihmisten arjessa?

1.6.2018 (päivitetty 14.12.2018)

EKP perustettiin noin 20 vuotta sitten, 1.6.2018. Olemme keränneet sen kunniaksi 20 faktaa.

 1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaa eurosta, joka on euroalueen 340 miljoonan kansalaisen yhteinen raha. Euroalue on maailman toiseksi suurin talousalue.
   
 2. EKP:n ensisijainen tehtävä on ylläpitää hintavakautta euroalueella. Hintavakaus on tärkeää, jotta ihmiset voivat suunnitella tulevia hankintoja turvallisin mielin tietäen, että rahalla saa suurin piirtein saman verran tavaroita tai palveluja nyt ja tulevaisuudessa. Euro otettiin käyttöön 1.1.1999, ja sen jälkeen keskimääräinen inflaatiovauhti on ollut 1,7 % eli hitaampi kuin edeltävillä vuosikymmenillä.
  Miksi vakaa hintataso on hyvä asia?
   
 3. EKP tukee hintatason vakautta ohjauskorkojen ja muiden erilaisten rahapoliittisten toimien avulla. EKP:n neuvosto tekee rahapoliittiset päätökset kuuden viikon välein pidettävissä kokouksissaan.
  Mitä on rahapolitiikka?
  Rahapoliittiset päätökset
   
 4. EKP ja euroalueen 19 kansallista keskuspankkia vastaavat yhdessä eurosetelien tuotannosta. Euroseteleitä on painettu jo 130 miljardia kappaletta.
  Eurosetelien turvatekijät
   
 5. EKP edistää rahoitusjärjestelmän vakautta eli sen kykyä toimia häiriöistä huolimatta. Rahoitusvakauden vallitessa kuluttajat voivat siis edelleen käyttää pankkitiliään, yritysten maksuliikenne toimii ja sijoittajat voivat käydä kauppaa. EKP seuraa rahoitusjärjestelmän riskejä, jotta niihin voidaan varautua. EKP voi esimerkiksi ehdottaa euroalueen maiden valvontaviranomaisille ja lainsäätäjille erilaisia makrovakaustoimia.
  Mitä rahoitusvakaus tarkoittaa?
  Mitä on makrovakauspolitiikka?
   
 6. Euroalueen suurimmat pankit ovat olleet EKP:n suorassa valvonnassa vuodesta 2014. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että pankkien toiminta on vakaalla pohjalla. EKP:n suorassa valvonnassa on nyt 118 pankkia. Niiden valvontaan ja erilaisten ohjeiden laatimiseen osallistuu noin 1 200 EKP:n työntekijää.
  Miksi pankkeja valvotaan?
   
 7. EKP tukee maksujärjestelmien toimintaa ja turvallista maksamista. Eurojärjestelmän omistaman ja ylläpitämän suurten maksujen TARGET2-järjestelmän kautta välitetään päivittäin noin 350 000 maksua, joiden yhteisarvo on noin 1 700 miljardia euroa.
  Mitä ovat maksujärjestelmät? Entä TARGET2-järjestelmä?
   
 8. Tällä hetkellä sähköisten maksujen perillemeno voi kestää useamman vuorokauden. Vuoden 2018 lopulla otetaan käyttöön EKP:n kehittämä, maksuja nopeuttava TIPS-pikamaksupalvelu.
  Video uudesta TIPS-pikamaksupalvelusta
  Mikä on TARGET-pikamaksupalvelu (TIPS)?
   
 9. EKP tutkii lohkoketjuteknologiaa ja finanssiteknologian muita uusia ratkaisuja ja pyrkii parantamaan kyberturvallisuutta. EKP:n tavoitteena on varmistaa, että maksujärjestelmät ovat jatkossakin turvallisia, toimivia ja tehokkaita.
  Miten uusi teknologia muuttaa rahoitusmarkkinoita?
  Miksi kyberturvallisuus on tärkeää?
   
 10. EKP kerää, kehittää ja laatii erilaisia tilastoja. Niiden pohjalta EKP:n neuvosto pystyy tekemään parempia rahapoliittisia päätöksiä.
  Miksi tilastot ovat tärkeitä?
   
 11. EKP:n rahapolitiikka tukee talouskasvua euroalueella. Asukasta kohden laskettu BKT on kasvanut euroalueella noin 21 000 eurosta 32 000 euroon yhteisen rahan käyttöönoton jälkeen.
   
 12. EKP:n toimilla tuetaan työllisyyttä. Vuosina 2012–2017 euroalueelle syntyi seitsemän miljoonaa uutta työpaikkaa. Työikäisestä väestöstä 71 % on töissä.
   
 13. EKP on riippumaton keskuspankki, jotta se voi varmasti toimia koko EU:n parhaaksi. EKP:n toimintaan eivät siis vaikuta lyhyen aikavälin poliittiset näkökohdat.
  Miksi EKP on riippumaton?
   
 14. EKP on toimistaan tilivelvollinen EU:n kansalaisille, joille se pyrkiikin selostamaan toimintaansa. Virallisesti EKP on tilivelvollinen EU:n kansalaisten valitsemille edustajille Euroopan parlamentissa.
  Millä tavoin EKP on tilivelvollinen toimistaan?
   
 15. EKP ylläpitää euroalueen vakautta. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi rauhoitti valtionvelkakriisiä vuonna 2012 toteamalla, että EKP tekee mandaattinsa rajoissa kaiken tarvittavan euron turvaamiseksi. Euroalueen valtionvelkakriisi selätettiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
  Mario Draghin englanninkielinen puhe 26.7.2012
   
 16. EKP sijaitsee Frankfurt am Mainissa, Saksassa. EKP:llä on kaupungissa kolme toimipistettä: verraten uusi päärakennus Ostendin kaupunginosassa sekä Eurotower ja Japan Centre kaupungin keskustassa.
  EKP:n päärakennus
   
 17. EKP:ssä työskentelee yli 3 000 työntekijää eri puolilta Eurooppaa ja myös Euroopan ulkopuolelta. Yhteisenä työkielenä on englanti.
  Ura EKP:ssä (englanniksi)
   
 18. EKP:ssä erilaisuutta pidetään vahvuutena ja jokainen saa olla oma itsensä. EKP:ssä toimii esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sateenkaariverkosto, sukupuolten tasa-arvoa edistävä verkosto sekä etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden ryhmä.
  Monimuotoisuus ja osallisuus EKP:ssä (englanniksi)
   
 19. EKP:n päärakennuksen huipulla 185 metrin korkeudessa haukat vaanivat kyyhkyjä. Niitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa erilaisia rahapolitiikan suuntauksia kannattaviin haukkoihin tai kyyhkyihin.
   
 20. EKP:tä voi lähestyä monella tavalla. Perinteiset yhteydenottotavat on lueteltu EKP:n yhteystietosivulla. Lisäksi EKP:llä on - ja LinkedIn-tilit. EKP:n vierailijakeskuksessa voi tutustua paikan päällä EKP:n toimintaan ja tehtäviin sekä euroon.