Menu

Millega tegeleb Euroopa Keskpank?

Milline on EKP roll inimeste igapäevaelus?

1. juuni 2018 (ajakohastatud 14. detsember 2018)

1. juunil 2018 möödub EKP asutamisest 20 aastat. Sel puhul on allpool toodud 20 huvipakkuvat fakti.

 1. Euroala riikides elab kokku ligikaudu 340 miljonit inimest, kes kasutavad ühisraha eurot, mida haldab Euroopa Keskpank. Euroala majandus on suuruselt teine maailmas.
   
 2. EKP esmatähtis ülesanne on hoida hinnad euroala riikides stabiilsena ja selle nimel tehakse jõupingutusi iga päev. Tänu sellele saavad euroala riikide elanikud olla kindlad, et nende säästude ostujõud on tagatud ka tulevikus. Alates euro kasutuselevõtust 1. jaanuaril 1999 on inflatsioon püsinud keskmiselt 1,7% tasemel, st madalam kui 1970–1990ndatel aastatel.
  Miks on hinnastabiilsus oluline?
   
 3. Kuidas tagatakse hinnastabiilsus? Hinnastabiilsuse tagamiseks kehtestab EKP baasintressimäärad ja rakendab muid rahapoliitilisi meetmeid. EKP nõukogu koguneb iga kuue nädala järel, et teha rahapoliitilisi otsuseid.
  Mis on rahapoliitika?
  Rahapoliitilised otsused
   
 4. Ühtlasi toodab EKP koostöös 19 riigi keskpangaga europangatähti (alates 2002. aastast on toodetud 130 miljardit pangatähte).
  Pangatähtede turvaelemendid
   
 5. EKP jälgib finantssüsteemi stabiilsust. Stabiilne finantssüsteem suudab šokkidele suuremate tõrgeteta vastu seista. See tähendab, et eraisikutel säilib juurdepääs oma pangakontodele, ettevõtted saavad teha ja vastu võtta makseid, investorid jätkavad kauplemist jne. EKP analüüsib finantssüsteemi ohustavaid riske ning teeb euroala riikide valitsustele ettepanekuid makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kohta.
  Fookuses finantsstabiilsus
  Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika lühiülevaade
   
 6. Alates 2014. aastast on EKP teinud otsest järelevalvet euroala suurimate pankade üle. See annab kindlustunde, et pangad on elujõulised ka kehvematel aegadel. 118 olulise panga järelevalvega tegeleb kokku ligikaudu 1200 töötajat, kes koostavad pangandussektori jaoks ka asjakohaseid suuniseid.
  Miks on kommertspankade järelevalve oluline?
   
 7. EKP tagab nii sularaha-, kaardi- kui ka e-maksete turvalisuse, hallates nende tegemiseks vajalikke maksesüsteeme. Maksesüsteemis TARGET2 tehakse iga päev ligikaudu 350 000 tehingut koguväärtusega 1,7 triljonit eurot.
  Mis on TARGET2?
   
 8. Varsti saab elektrooniliste välkmaksete tegemiseks kasutada ka EKP pakutavat välkmaksete arveldamise teenust (TIPS). See tähendab, et makse kohalejõudmist ei pea enam mitu päeva ootama.
  Peatselt tulekul: piiriülesed välkmaksed
  Mida kujutab endast TARGETi välkmaksete arveldamine
   
 9. EKP tegeleb plokiahela tehnoloogia ja muu uue põlvkonna finantstehnoloogia uurimisega ning tegutseb aktiivselt ka kübervastupidavusvõime valdkonnas. Selle eesmärk on tagada maksesüsteemide jätkuv turvalisus, vastupidavus ja tõhusus.
  Kuidas võiks uus tehnoloogia muuta finantsturge?
  Miks on kübervastupidavusvõime oluline?
   
 10. EKP üks oluline tegevusvaldkond on suurandmete haldamine. EKP statistikaeksperdid analüüsivad pidevalt eri valdkondade kohta laekunud andmeid ning EKP võtab neid arvesse rahapoliitiliste otsuste tegemisel.
  Miks on statistika oluline?
   
 11. EKP rahapoliitika toetab majanduskasvu euroalal. Alates ühisraha kasutuselevõtust on euroala keskmine SKP elaniku kohta tõusnud 21 000 eurolt 32 000 euroni.
   
 12. EKP tegevus toetab ka tööhõivet. Ajavahemikus 2012–2017 loodi euroala riikides seitse miljonit uut töökohta ja tööealistest inimestest on praegu hõivatud 71%.
   
 13. EKP on loodud sõltumatu institutsioonina, et ta saaks tegutseda Euroopa inimeste parimates huvides. See tähendab, et lühiajalised poliitilised huvid ei saa tema tegevust mõjutada.
  Miks on EKP sõltumatu institutsioon?
   
 14. EKP-l on aruandekohustus Euroopa elanike ees. Seetõttu peab EKP selgitama oma tegevust üldsusele ja on õiguslikult kohustatud sellest aru andma valitud esindajate ees Euroopa Parlamendis.
  EKP aruandekohustus
   
 15. EKP on usaldusväärne. 2012. aastal tegi EKP president Mario Draghi tuntuks saanud avalduse, et EKP on oma volituste piires valmis eurot kaitsma ükskõik mis hinnaga. Koostöös teiste partneritega suudeti toime tulla ka euroala riigivõlakriisiga.
  Mario Draghi kõne 26. juulil 2012
   
 16. EKP asub Maini-äärses Frankfurdis Saksamaal. Meie tööruumid asuvad Ostendi linnaossa ehitatud uues kõrghoones ning Eurotoweris ja Japan Center'is, mis asuvad pangakvartalis.
  EKP peamaja
   
 17. EKPs on üle 3000 töötaja kõigist Euroopa riikidest ja mujaltki ning esindatud on 23 riigikeelt.
  Töötamine EKPs
   
 18. EKP edendab kaasavat töökeskkonda. Muu hulgas on loodud alternatiivse seksuaalse sättumusega töötajate võrgustik, naistevõrgustik ning rahvuste ja kultuuride rühm.
  Mitmekesisus ja kaasamine EKPs
   
 19. Ostendi linnaosas asuva EKP peamaja tipus 185 meetri kõrgusel pesitsevad pistrikud. Nende kõrval aga jälgib EKP valvsalt ka rahapoliitikas tegutsevaid pistrikke ja tuvisid.
   
 20. EKP suhtluskanalid ei pruugi alati toimida laitmatult, kuid suhtlus avalikkusega on EKP jaoks väga oluline. Lähemat teavet saab kontaktandmete rubriigist. EKP-l on olemas ka ja LinkedIni konto, samuti oodatakse huvilisi Frankfurti tutvuma EKP külastuskeskusega.