Menu

Vad gör Europeiska centralbanken?

...och vilken roll har ECB i ditt vardagsliv?

1 juni 2018 (uppdaterad den 14 december 2018)

Nedan finns 20 fakta som vi ställde samman inför ECB:s 20-årsjubileum den 1 juni 2018.

 1. Bor du i euroområdet? Då är du en av 340 miljoner människor med en gemensam valuta som förvaltas av ECB. Euroområdet är världens näst största ekonomi.
   
 2. ECB:s viktigaste uppgift är att hålla priserna stabila i euroområdet så att du kan känna dig trygg i vetskapen att du kan köpa lika mycket med din lön såväl idag som imorgon. Sedan euron introducerades den 1 januari 1999 har inflationen i genomsnitt legat på 1,7 %, vilket är lägre än under tidigare årtionden.
  Varför är stabila priser viktigt?
   
 3. Hur håller ECB priserna stabila? Jo, genom räntesättning och andra penningpolitiska åtgärder. ECB-rådet träffas var sjätte vecka för att fatta sina penningpolitiska beslut.
  Vad är penningpolitik?
  Penningpolitiska beslut
   
 4. ECB och de 19 nationella centralbankerna producerar tillsammans eurosedlar (130 miljarder sedlar sedan 2002).
  Sedlarnas säkerhetsdetaljer
   
 5. Vi håller ett öga på det finansiella systemets stabilitet. Ett stabilt finansiellt system kan klara chocker utan större störningar. Det innebär att folk fortfarande ska kunna komma åt sina bankkonton, företag kunna utföra och ta emot betalningar, investerare fortsätta med handel osv. ECB analyserar systemrisker och föreslår makrotillsynspolicy för regeringarna i euroområdet.
  Fokus på finansiell stabilitet
  En snabb vägledning till makrotillsynspolitik
   
 6. Sedan 2014 utövar ECB också direkt tillsyn över de största bankerna i euroområdet så att du kan förlita dig på att de klarar sig igenom sämre tider. Cirka 1 200 anställda iakttar noggrant 118 stora banker och fastställer riktlinjer för den här sektorn.
  Varför utövas tillsyn över banker?
   
 7. ECB stöder betalningssystem och säkra betalningar oberoende av om de görs med kontanter, bankkort eller elektroniskt. Detta beror på att ECB sköter de betalningssystem som gör dessa transaktioner möjliga. ECB:s betalningssystem Target2 behandlar 350 000 transaktioner per dag till ett dagligt värde av 1,7 biljoner euro.
  Vad är Target2?
   
 8. Apropå betalningar, visste du att det snart blir möjligt att göra ögonblicksbetalningar genom ett system kallat TIPS i stället för att behöva vänta flera dagar på betalningen att komma fram?
  Kommer snart: gränsöverskridande ögonblicksbetalningar
  Vad är TIPS – tjänsten för ögonblicksbetalningar?
   
 9. ECB utforskar blockkedjor och andra nya finansiella teknologier och är aktiv på området cyberresiliens. På så vis kan ECB se till att betalningssystemen är fortsatt säkra, motståndskraftiga och effektiva.
  Hur kan ny teknik förändra de finansiella marknaderna?
  Varför är cyberresiliens viktigt?
   
 10. ECB har ett intresse av big data. Våra statistiker arbetar ständigt med data inom olika områden och dessa data ligger till grund för våra penningpolitiska beslut.
  Varför är statistik viktigt?
   
 11. ECB:s penningpolitik bidrar till att euroområdets ekonomi växer. Visste du att genomsnittlig BNP per person i euroområdet har stigit från cirka 21 000 euro till cirka 32 000 euro sedan valutan infördes?
   
 12. ECB:s policy främjar också sysselsättning. Mellan år 2012 och 2017 skapades sju miljoner nya arbetstillfällen i euroområdet och 71 % av personerna i arbetsför ålder har nu arbete.
   
 13. För att säkerställa att ECB agerar för den europeiska befolkningens bästa är vi oberoende. ECB får inte låta sig påverkas av kortsiktiga politiska överväganden.
  Varför är ECB oberoende?
   
 14. ECB är ansvarig inför Europas befolkning. Därför försöker vi förklara för dig vad vi gör och vi är rättsligt ansvariga för våra åtgärder gentemot de folkvalda representanterna i EU-parlamentet.
  På vilket sätt kan ECB ställas till svars för sitt agerande?
   
 15. Du kan förlita dig på oss. För att dämpa oron i spåren av statsskuldskrisen yttrade ECB:s ordförande Mario Draghi 2012 de berömda orden: ”Inom ramen för vårt mandat är ECB beredd att göra allt som krävs för att bevara euron.” Tillsammans har vi klarat oss genom euroområdets finansiella skuldkris.
  Tal av Mario Draghi den 26 juli 2012
   
 16. ECB ligger i Frankfurt, i Tyskland. ECB har tre olika kontorsbyggnader, den nya skyskrapan i Ostend samt även Eurotower och Japan Centre i bankdistriktet.
  Om ECB s huvudbyggnad
   
 17. ECB har över 3 000 anställda från hela Europa och även från andra världsdelar. Här talas 23 olika språk.
  Jobba på ECB
   
 18. ECB främjar en inkluderande arbetsmiljö. Våra personalföreningar inbegriper Rainbow Network för sexuella minoriteter, WOW (Women Organise Women) för kvinnor och Ethnic and Cultural Group för att främja etnisk och kulturell mångfald.
  Mångfald och inkludering på ECB
   
 19. Det finns falkar som jagar från sin utpost på taket till ECB:s 185 meter höga skyskrapa i Ostend i Frankfurt. Utkik hålls dock även efter hökar eller duvor med andra penningpolitiska åsikter som vill besöka våra fågelbon...
   
 20. Och sist men inte minst: Ibland kan det vara svårt att komma i kontakt med ECB. Men vi skulle gärna tala mer med dig. De traditionella kontaktuppgifterna hittar du på denna kontaktsida. Du kan också kontakta ECB via och LinkedIn och om du besöker Frankfurt är du välkommen till ECB:s besökscentrum!