Menu

Kas ir Eiropas Centrālā banka?

Un ko Eiropas Centrālā banka nozīmē jūsu ikdienas dzīvē?

01.06.2018. (aktualizēts 14.12.2018.)

Atzīmējot ECB 20. gadadienu 2018. gada 1. jūnijā, piedāvājam iepazīties ar 20 mūsu apkopotajiem faktiem!

 1. Ja jūs dzīvojat euro zonā, jūs esat viens no 340 miljoniem iedzīvotāju, kas izmanto vienoto valūtu, ko pārvalda Eiropas Centrālā banka. Mūsu tautsaimniecība ir otra lielākā pasaulē.
   
 2. Lai jūs varētu būt pārliecināti, ka par savu naudu varēsiet iegādāties vienādu daudzumu preču gan šodien, gan rīt, mēs ECB cenšamies nodrošināt cenu stabilitāti euro zonā – tas ir mūsu galvenais uzdevums. Kopš euro izveides 1999. gada 1. janvārī vidējais inflācijas līmenis bijis 1.7% – zemāks nekā pagājušā gadsimta 70., 80. un 90. gados.
  Kāpēc stabilas cenas ir būtiskas?
   
 3. Kā mēs nodrošinām cenu stabilitāti? Nosakot procentu likmes un izmantojot citus monetārās politikas pasākumus. ECB Padome tiekas reizi sešās nedēļās, lai pieņemtu monetārās politikas lēmumus.
  Kas ir monetārā politika?
  Monetārās politikas lēmumi
   
 4. Kopā ar 19 valstu centrālajām bankām mēs arī izgatavojam euro banknotes (kopš 2002. gada izgatavoti 130 miljardi banknošu).
  Banknošu pretviltošanas elementi
   
 5. Mēs rūpīgi uzraugām finanšu sistēmas stabilitāti. Ja finanšu sistēma ir stabila, tā var izturēt satricinājumus bez nopietnām sekām. Citiem vārdiem runājot, cilvēki joprojām var piekļūt saviem bankas kontiem, uzņēmumi var veikt un saņemt maksājumus, ieguldītāji var turpināt tirdzniecību utt. Mēs analizējam riskus, kas apdraud sistēmu, un ierosinām makroprudenciālās uzraudzības politiku euro zonas valdībām.
  Uzmanības centrā – finanšu stabilitāte
  Īss ieskats makroprudenciālās uzraudzības politikas darbībā
   
 6. Kopš 2014. gada veicam arī euro zonas lielāko banku tiešu uzraudzību, lai jūs varētu būt droši, ka tās spēj pārciest arī nebaltās dienas. Aptuveni 1200 darbinieku cieši uzrauga 118 lielās bankas un nosaka nozares vadlīnijas.
  Kāpēc jāveic komercbanku uzraudzība?
   
 7. Mēs gādājam, lai jūs varētu droši veikt skaidrās naudas, karšu vai elektroniskos maksājumus. Mēs nodrošinām maksājumu sistēmu darbību, kas nepieciešama šo darījumu veikšanai. Mūsu maksājumu sistēma TARGET2 veic 350 000 darījumu dienā ar kopējo vērtību 1.7 trlj. euro.
  Kas ir TARGET2?
   
 8. Runājot par maksājumiem, vai zinājāt, ka drīz būs iespējami ātrie elektroniskie maksājumi, izmantojot mūsu TIPS sistēmu, un nevajadzēs gaidīt vairākas dienas līdz nauda nonāks kontā?
  Drīzumā gaidāmi pārrobežu ātrie maksājumi
  Kas ir TARGET ātro maksājumu norēķini (TIPS)?
   
 9. Mēs pētām blokķēdes tehnoloģiju un citus jaunus risinājumus finanšu nozarē un aktīvi darbojamies kiberdrošības jomā. Tādējādi varam nodrošināt nepārtrauktu maksājumu sistēmu drošību, noturību un efektivitāti.
  Kā jauna tehnoloģija var pārveidot finanšu tirgus?
  Kāpēc kiberdrošība ir būtiska?
   
 10. Mūs interesē lielie dati. Mūsu statistiķi nepārtraukti strādā ar dažādu nozaru datiem, palīdzot mums pieņemt pārdomātus monetārās politikas lēmumus.
  Kāpēc nepieciešama statistika?
   
 11. Mūsu monetārā politika stimulē euro zonas tautsaimniecības izaugsmi. Vai zinājāt, ka kopš mūsu valūtas izveides euro zonas vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju pieaudzis no aptuveni 21 000 euro līdz aptuveni 32 000 euro?
   
 12. Mūsu politika arī veicina nodarbinātības kāpumu. No 2012. līdz 2017. gadam euro zonā tikuši radīti 7 milj. jaunu darba vietu un šobrīd nodarbināts 71% iedzīvotāju darbspējas vecumā.
   
 13. Lai nodrošinātu, ka mēs rīkojamies Eiropas iedzīvotāju interesēs, mēs esam neatkarīga institūcija. Tas nozīmē, ka mūs nevar ietekmēt īstermiņa politiskie apsvērumi.
  Kāpēc ECB ir neatkarīga?
   
 14. Mēs esam atbildīgi Eiropas iedzīvotāju priekšā. Šī iemesla dēļ mēs cenšamies jums izskaidrot mūsu darbības, un likumīgi noteikts, ka mums par tām jāatbild Eiropas Parlamentā jūsu ievēlētajiem pārstāvjiem.
  Kā tiek nodrošināta ECB atbildība par tās darbību?
   
 15. Jūs varat paļauties uz mums! 2012. gadā mūsu prezidents Mario Dragi sacīja: "Savu pilnvaru ietvaros ECB gatava darīt visu, lai saglabātu euro." Kopā ar citiem mēs pārvarējām euro zonas valsts parāda krīzi.
  Mario Dragi runa, 2012. gada 26. jūlijs
   
 16. Mēs atrodamies Frankfurtē, Vācijā. Mūsu biroji ierīkoti jaunajā augstceltnē Ostendā, kā arī Eurotornī un Japan Center ēkā banku kvartālā.
  Par ECB galveno ēku
   
 17. ECB strādā vairāk nekā 3 000 cilvēku no visas Eiropas un ārpus tās, kuri runā 23 dažādās valodās.
  Karjera ECB
   
 18. ECB mēs veidojam iekļaujošu darba vidi. Mūsu darbinieki piedalās dažādos sabiedriskajos tīklos, t.sk. Rainbow Network, WOW network (Women Organise Women) un Etniskās un kultūras dažādības grupā.
  Dažādība un iekļaušana ECB
   
 19. No 185 metrus augstās ECB augstceltnes jumta Frankfurtes Ostendā medībās dodas piekūni. Mēs arī vērojam, vai mūs neapciemos vanagi un dūjas...
   
 20. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi – mēs zinām, ka reizēm sazināties ar mums nav vienkārši. Taču mēs labprāt biežāk ar jums patērzētu! Šajā lapā pieejama mūsu kontaktinformācija. Jūs varat sazināties ar mums arī, izmantojot un LinkedIn, vai, ja viesojaties Frankfurtē, aicinām iegriezties mūsu Apmeklētāju centrā!