Menu

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

...και ποια είναι η σημασία της ΕΚΤ για την καθημερινή σας ζωή;

1 Ιουνίου 2018 (ενημερώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018)

Επ' ευκαιρία των 20ών γενεθλίων της ΕΚΤ την 1η Ιουνίου 2018, σας παρουσιάζουμε τα ακόλουθα 20 στοιχεία.

 1. Εάν κατοικείτε στη ζώνη του ευρώ, τότε είστε ένας από τους 340 εκατομμύρια ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο νόμισμα, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η οικονομία μας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.
   
 2. Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Μπορείτε λοιπόν να είστε σίγουροι ότι με τα χρήματά σας θα μπορείτε να αγοράσετε αύριο τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες που μπορείτε να αγοράσετε σήμερα. Από τότε που δημιουργήθηκε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999, ο μέσος πληθωρισμός είναι 1,7%, δηλαδή χαμηλότερος από τα επίπεδα της δεκαετίας του '70, του '80 και του '90.
  Γιατί είναι σημαντικές οι σταθερές τιμές;
   
 3. Πώς διατηρούμε τις τιμές σταθερές; Καθορίζοντας τα επιτόκια και λαμβάνοντας άλλα μέτρα νομισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συνεδριάζει κάθε έξι εβδομάδες με σκοπό τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.
  Τι είναι η νομισματική πολιτική;
  Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής
   
 4. Σε συνεργασία με τις 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες παράγουμε επίσης τραπεζογραμμάτια ευρώ (από το 2002 έχουμε παραγάγει 130 δισεκατομμύρια τραπεζογραμμάτια).
  Χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων
   
 5. Παρακολουθούμε στενά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ικανό να αντεπεξέρχεται σε κλονισμούς χωρίς να διαταράσσεται σε σημαντικό βαθμό η λειτουργία του, εφόσον είναι σταθερό. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μπορούν να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές, οι επενδυτές μπορούν να συνεχίζουν τις συναλλαγές κ.λπ. Αναλύουμε τους κινδύνους που απειλούν το σύστημα και προτείνουμε στις κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ μακροπροληπτικές πολιτικές.
  Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο προσκήνιο
  Ένας σύντομος οδηγός για τις μακροπροληπτικές πολιτικές
   
 6. Επιπλέον, από το 2014 εποπτεύουμε άμεσα τις μεγαλύτερες τράπεζες στη ζώνη του ευρώ, ούτως ώστε να είστε σίγουροι ότι θα μπορούν να αντεπεξέλθουν σε δυσμενείς καταστάσεις. Περίπου 1.200 μέλη του προσωπικού παρακολουθούν προσεκτικά 118 μεγάλες τράπεζες και θεσπίζουν κατευθυντήριες γραμμές για τον κλάδο.
  Γιατί είναι απαραίτητη η εποπτεία των εμπορικών τραπεζών;
   
 7. Φροντίζουμε να μπορείτε να διενεργείτε πληρωμές με ασφάλεια είτε με μετρητά είτε με κάρτα είτε ηλεκτρονικά. Αυτές οι συναλλαγές είναι εφικτές επειδή επιβλέπουμε τα συστήματα πληρωμών. Μέσω του συστήματος πληρωμών μας TARGET2 διεκπεραιώνονται 350.000 συναλλαγές την ημέρα, με ημερήσια αξία 1,7 τρισεκ. ευρώ.
  Τι είναι το TARGET2;
   
 8. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, γνωρίζετε ότι πολύ σύντομα θα μπορείτε να διενεργείτε στιγμιαίες πληρωμές μέσω του συστήματος TIPS αντί να περιμένετε μέρες για την εκτέλεση της πληρωμής σας;
  Προσεχώς: διασυνοριακές στιγμιαίες πληρωμές
  Τι είναι ο Διακανονισμός Στιγμιαίων Πληρωμών μέσω TARGET (TIPS);
   
 9. Διεξάγουμε έρευνα για τις τεχνολογίες blockchain και άλλες νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες και δραστηριοποιούμαστε στον τομέα που αφορά την ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Μπορούμε έτσι να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα πληρωμών παραμένουν ασφαλή, ανθεκτικά και αποδοτικά.
  Πώς μπορεί η νέα τεχνολογία να μεταμορφώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές;
  Γιατί είναι σημαντική η ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων;
   
 10. Μας ενδιαφέρουν τα μαζικά δεδομένα (big data). Οι στατιστικολόγοι μας επεξεργάζονται ανελλιπώς δεδομένα από όλους τους τομείς βάσει των οποίων λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.
  Γιατί τα στατιστικά στοιχεία είναι σημαντικά;
   
 11. Η νομισματική μας πολιτική συμβάλλει στη μεγέθυνση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Γνωρίζετε ότι το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε από 21.000 ευρώ περίπου σε 32.000 ευρώ περίπου από τότε που δημιουργήθηκε το νόμισμά μας;
   
 12. Οι πολιτικές μας στηρίζουν επίσης την απασχόληση. Από το 2012 έως το 2017, δημιουργήθηκαν στη ζώνη του ευρώ επτά εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και απασχολείται το 71% των ατόμων σε ηλικία εργασίας.
   
 13. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ενεργούμε προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών, ασκούμε τα καθήκοντά μας βάσει της αρχής της ανεξαρτησίας. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις μας δεν επηρεάζονται από βραχυπρόθεσμες πολιτικές σκοπιμότητες.
  Γιατί η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη;
   
 14. Έχουμε την υποχρέωση να λογοδοτούμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές μας και δεσμευόμαστε νομικά να λογοδοτούμε για αυτές στους αιρετούς αντιπροσώπους σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  Πώς λογοδοτεί η ΕΚΤ για τις πράξεις της;
   
 15. Μπορείτε να στηρίζεστε στην ΕΚΤ. Όπως είπε, ως γνωστόν, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Mario Draghi, το 2012: «Στο πλαίσιο της αποστολής μας, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να πράξει ό,τι χρειαστεί για να διαφυλάξει το ευρώ». Σε συνεργασία με άλλους εταίρους αντιμετωπίσαμε την κρίση δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ.
  Ομιλία του Mario Draghi, 26 Ιουλίου 2012
   
 16. Η έδρα της ΕΚΤ είναι στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Τα γραφεία μας βρίσκονται στον νέο ουρανοξύστη στην περιοχή Ostend και στα κτίρια Eurotower και Japan Centre στο χρηματοπιστωτικό κέντρο.
  Πληροφορίες για το κεντρικό κτίριο της ΕΚΤ
   
 17. Τα 3.000 και πλέον άτομα που εργάζονται εδώ προέρχονται από όλη την Ευρώπη, και όχι μόνο, και ομιλούν 23 διαφορετικές γλώσσες.
  Ευκαιρίες απασχόλησης στην ΕΚΤ
   
 18. Στην ΕΚΤ καλλιεργούμε ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Τα μέλη του προσωπικού μας συμμετέχουν στο Rainbow Network, στο WOW Network (Women Organise Women) και στο Ethnic and Cultural Group.
  Πολυμορφία και ένταξη στην ΕΚΤ
   
 19. Οι αετοί που ζουν την κορυφή του ουρανοξύστη της ΕΚΤ, ύψους 185 μέτρων, στο Ostend της Φρανκφούρτης είναι κυνηγοί. Έχουμε όμως και τον νου μας μήπως εμφανιστούν γεράκια ή περιστέρια στις εγκαταστάσεις μας...
   
 20. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, μερικές φορές είναι δύσκολο να επικοινωνήσει κανείς μαζί μας. Θα θέλαμε όμως να συνομιλούμε μαζί σας πιο τακτικά. Εδώ θα βρείτε τις σελίδες με τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Μπορείτε επίσης να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω και LinkedIn. Επίσης, αν βρεθείτε ποτέ στη Φρανκφούρτη, περάστε από το Κέντρο Επισκεπτών μας!